کميسيون اروپا با استفاده از پودر ضايعات حيواني براي تغذيه ماهي ها موافقت کرد

کميسيون اروپا با استفاده از پودر ضايعات حيواني براي تغذيه ماهي ها موافقت کرد

کميسيون اروپا با استفاده از پودر ضايعات حيواني براي تغذيه ماهي ها موافقت کرد

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

کميسيون اروپا با استفاده از پودر ضايعات حيواني براي تغذيه ماهي ها موافقت کرد

۱۳۹۱/۱۱/۲۸

کميسيون اروپا با استفاده از پودر ضايعات حيواني براي تغذيه ماهي ها موافقت کرد
واحد مرکزی خبر :در حالی که استفاده از پودر ضایعات حیوانی برای تغذیه حیوانات از دوازده سال پیش در پی بحران جنون گاوی ممنوع شده بود کمیسیون اروپا بار دیگر با استفاده از آن برای تغذیه ماهی ها موافقت کرد و این تصمیم مخالفتهایی را در پی داشته است.
به گزارش شبکه خبری فرانس 24، گیوم گارو وزیر مشاور در امور تغذیه و کشاورزی فرانسه با این تصمیم کمیسیون اروپا مخالفت کرد و گفت مدارک خود را در مخالفت با استفاده از این فراورده به دادگاه داده ایم و منتظر حکم دادگاه هستیم.
خبرنگار فرانس بیست و چهار در بروکسل در باره علت لغو ممنوعیت استفاده از پودر ضایعات حیوانی پس از دوازده سال گفت: لغو این ممنوعیت نتیجه نظر کارشناسان کمیته دائم زنجیره غذایی و بهداشت حیوانات است که ماه ژوئیه گذشته اعلام شد. در دوازده سال گذشته در پی بحران جنون گاوی استفاده از هرگونه پودر حیوانی برای تغذیه ماهی ها ممنوع شده بود زیرا بیم شیوع این بیماری می رفت. کارشناسان بهداشتی اروپا اکنون به این نتیجه رسیده اند که خطر انتقال بیماری بر اثر استفاده از این فراورده اگر مربوط به نشخوارکنندگان نباشد قابل چشم پوشی است. البته مجوز استفاده فقط برای ضایعات حیوانات غیر نشخوار کننده است. این کمیسیون توصیه کرده است که در مراحل مختلف استفاده از این محصول آزمایش دی ان ای انجام شود و به هیچ وجه قصد ندارد استفاده از آن را در خصوص نشخوارکنندگان مجاز کند. البته یکی از انگیزه های دادن مجوز استفاده از این فراورده کاهش هزینه ها و صرفه جویی اقتصادی است.
کمیسیون صراحتا در بیانیه خود آورده است که پروتئینهای حیوانی مورد استفاده در این پودر ها مزایای بیشتری در مقایسه با پودر ماهی دارد که میزان آن کافی نیست. البته این مجوز که از اول ژوئن اجرایی می شود پرورش دهندگان ماهی را به استفاده از پودر حیوانی ملزم نمی کنددیدگاه خود را بیان کنید