سرانه مصرف آبزیان در استان کرمانشاه هفت کیلوگرم است

سرانه مصرف آبزیان در استان کرمانشاه هفت کیلوگرم است

سرانه مصرف آبزیان در استان کرمانشاه هفت کیلوگرم است

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

سرانه مصرف آبزیان در استان کرمانشاه هفت کیلوگرم است

۱۳۹۱/۱۱/۲۹

سرانه مصرف آبزیان در استان کرمانشاه هفت کیلوگرم است
باشگاه خبرنگاران کرمانشاه: کیومرث شهبازی گفت: توسعه آبزی پروری در استان کرمانشاه از سال 1373 آغاز شده و در طول این مدت تولید آبزیان در این استان از میزان کمتر از 200 تن به بیش از 15 هزار تن در سال جاری رسیده است.
مدیرکل شیلات استان کرمانشاه گفت: سرانه مصرف استان کرمانشاه از رقم 250 گرم در سال1373 به حدود هفت کیلوگرم در سال جاری ارتقا یافته است.
به گفته شهبازی سرانه مصرف آبزیان در جهان در سال 2010 حدود 17 و نیم کیلوگرم اعلام شده و این رقم در کشور ما 9 کیلوگرم می باشددیدگاه خود را بیان کنید