بزرگ ترين ماهي شکم پر

بزرگ ترين ماهي شکم پر

بزرگ ترين ماهي شکم پر

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

بزرگ ترين ماهي شکم پر

۱۳۹۱/۱۲/۰۳


بانوان هنرمند ايراني موفق به پخت بزرگ ترين ماهي شکم پر جهان شدند. در نخستين جشنواره طبخ آبزيان در شهر «گنبد کاووس» خانم هاي اين شهر يک «فيل ماهي» به طول 5/1متر و وزن 25کيلوگرم را به صورت شکم پر و با سبزي هاي معطر طبخ کردند و رکوردي جهاني را به ثبت رساندنددیدگاه خود را بیان کنید