ماهي هاي قرمز عظيم الجثه

ماهي هاي قرمز عظيم الجثه

ماهي هاي قرمز عظيم الجثه

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

ماهي هاي قرمز عظيم الجثه

۱۳۹۱/۱۲/۰۵


اروم نيوز،متخصصان آبزيان در جهان معتقدند تغذيه هاي غير معمول ماهيان قرمز در جهان موجب عظيم الجثه شدن آنها مي شود.
اين بزرگي بيش از اندازه معمولا در درون آكواريوم ها رخ مي دهد و هيچ گونه مشكلي را براي محيط و انسانها ايجاد نمي كند.
بيشتر ماهي هاي قرمز در جهان در درياچه هاي آب شيرين تبديل به ماهي هاي غول پيكر مي شوند دیدگاه خود را بیان کنید