پرورش ماهيان خاوياري براي نخستين بار به اصفهان رسيد

پرورش ماهيان خاوياري براي نخستين بار به اصفهان رسيد

پرورش ماهيان خاوياري براي نخستين بار به اصفهان رسيد

جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶
Friday, November 17, 2017

پرورش ماهيان خاوياري براي نخستين بار به اصفهان رسيد

//

 

به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران با انتقال 5 هزار بچه ماهي خاوياري به وزن متوسط چهارگرم از انواع گونه هاي شيپ، اوزون برون، استرلياد، قره برون، چالباش و فيل ماهي و نگهداري از اين بچه ماهيان از تيرماه 89 تاكنون در مراكز تكثير و پرورش آبزيان اصفهان به منظور انتقال به مزارع آبزي پروري عملاً طرح مطالعاتي و آزمايشي پرورش ماهيان خاوياري براي نخستين بار در استان اصفهان آغاز شد.

گفتني است متوسط وزن تعدادي از گونه هاي فوق به يكهزار و پانصد گرم رسيده و در فاز دوم طرح و به مزارع مستعد استان به منظور پرورش منتقل خواهند شد.

محمدرضا عباسي مدير امور شيلات و آبزيان سازمان جهادكشاورزي استان اصفهان در اين رابطه گفت: اميد است با حمايت سازمان شيلات ايران و تامين بيشتر بچه ماهي ، در آينده مزارع استان تحت پوشش رهاسازي و پرورش اين گونه هاي ارزشمند آبزي قرار گرفته و در پايان طرح مطالعاتي مذكور شاهد توليد گوشت با ارزش ماهيان خاوياري، توليد خاويار و همچنين دسترسي به مولد مناسب به منظور تكثير اين گونه هاي با ارزش درياي خزر در مراكز تكثير ماهي استان اصفهان باشيم.دیدگاه خود را بیان کنید

فیلمهای جالب شیلاتی خود را جهت درج در این قسمت ایمیل فرمایید