اولین محصول خاویار پرورشی گیلان سال آینده به کشورهای اروپایی صادر می‌شود

اولین محصول خاویار پرورشی گیلان سال آینده به کشورهای اروپایی صادر می‌شود

اولین محصول خاویار پرورشی گیلان سال آینده به کشورهای اروپایی صادر می‌شود

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

اولین محصول خاویار پرورشی گیلان سال آینده به کشورهای اروپایی صادر می‌شود

۱۳۹۱/۱۲/۰۶


(ایسنا)، منطقه گیلان، گفت: تعداد 25 فروند شناور صیادی کیلکا در طی 11 ماه سال جاری با 2770 شب دریانوردی موفق به صید 6976 تن کیلکا شدند.
وی ادامه داد: از این مقدار صید 6416 تن در مصارف تولید ماهی و 560 تن برای مصارف انسانی استفاده شده است.
سعیدی خاطرنشان کرد: مقدار صید سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 70 درصد افزایش داشته است، ارزش اقتصادی صید سال جاری 30 میلیارد ریال بوده است.
وی در زمینه ماهیان خاویاری نیز افزود: استان گیلان با دارا بودن 3 مزرعه فعال با تولید 100 تن گوشت ماهیان خاویاری در کشور فعال است که با صدور 65 مجوز موافقت اصولی جدید برای تولید و پرورش ماهیان خاویاری در استان، گامی بزرگ در جهت تولید هرچه بیشتر ماهیان خاویاری در کشور برداشته استدیدگاه خود را بیان کنید