خاويار توليدي مزارع آبزي پروري كشور امسال به بازار عرضه می شود

خاويار توليدي مزارع آبزي پروري كشور امسال به بازار عرضه می شود

خاويار توليدي مزارع آبزي پروري كشور امسال به بازار عرضه می شود

سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
Tuesday, August 3, 2021

خاويار توليدي مزارع آبزي پروري كشور امسال به بازار عرضه می شود

//

 

معاون وزير جهاد كشاورزي و رييس سازمان شيلات ايران گفت: خاويار توليدي مزارع آبزي پروري كشور امسال به بازار مصرف عرضه مي شود.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، غلامرضا رزاقي با بیان اینکه گوشت و خاويار ماهيان خاوياري پرورش يافته در مزارع آبزي پروري شمال ايران به وضعيت مطلوب رسيده است افزود: امسال قرار است توليدات آن در فصل مناسب به بازار عرضه شود.
 وي سياست جمهوري اسلامي ايران در درياي خزر را حفظ و احياي ماهيان خاوياري عنوان کرد و گفت: امسال عمليات رهاسازي ماهيان خاوياري در آبهاي ساحلي خزر همچون گذشته انجام مي شود.
رزاقی گفت: در كنار رهاسازي و حفظ ذخاير موجود در درياي خزر سازمان شيلات ايران موضوع پرورش ماهيان خاوياري در قفس در داخل آبهاي دريا را در دستور كار قرار داده و سايت هايي براي اين منظور در داخل آبهاي ساحلي خزر ايحاد شده است.
فيل‌ماهي ، اوزون برون ، تاس‌ماهي ايراني ، تاس‌ماهي روسي و ماهي شيب از مهمترين انواع ماهيان خاوياري اند كه تنها پنج گونه از اين نوع ماهيان در درياي خزر زندگي مي‌كنند ، ولي درياي خزر به تنهايي 93 درصد ذخاير ماهيان خاوياري جهان را در خود جاي داده است.
در ايران كرانه‌هاي شرقي درياي خزر به ويژه سواحل بندر تركمن مهمترين محل صيد ماهيان خاوياري است كه به تنهايي نيمي از خاويار ايران در آنجا استحصال مي‌شوددیدگاه خود را بیان کنید