میزان تولید شیلات امسال در كرمانشاه به 14 هزار تن رسیده است.

میزان تولید شیلات امسال در كرمانشاه به 14 هزار تن رسیده است.

میزان تولید شیلات امسال در كرمانشاه به 14 هزار تن رسیده است.

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

میزان تولید شیلات امسال در كرمانشاه به 14 هزار تن رسیده است.

۱۳۹۱/۱۲/۰۷

میزان تولید شیلات امسال در كرمانشاه به 14 هزار تن رسیده است.
باشگاه خبرنگاران کرمانشاه : شهبازی به رشد خوب مزارع پرورش ماهیان سردآبی و گرم آبی اشاره كرد و گفت: داشتن 419 مزرعه سردآبی و 73 مزرعه گرم آبی و تولید 14 هزار تن آبزی در سال به خوبی بیانگر پتانسیل های استان كرمانشاه در این زمینه است.
مدیركل شیلات استان كسب رتبه اول تولید ماهیان گرم آبی در میان استان های غیرساحلی و كسب رتبه چهارم در میان استان های غیرساحلی در تولید ماهیان سردآبی را یادآور شد و افزود: با تولید ماهیان گرمابی با كیفیت و ارگانیك، در سال 91 بیش از دو هزار تن از ماهیان گرم آبی و 300 تن ماهی قزل آلا به كشور عراق صادر شد كه از نظر وزنی 33 و از نظر ارزش 16 درصد نسبت به سال 90 افزایش یافته استدیدگاه خود را بیان کنید