صيد بي رويه حيات دلفين هاي سريلانکا را تهديد مي کند

صيد بي رويه حيات دلفين هاي سريلانکا را تهديد مي کند

صيد بي رويه حيات دلفين هاي سريلانکا را تهديد مي کند

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

صيد بي رويه حيات دلفين هاي سريلانکا را تهديد مي کند

۱۳۹۱/۱۲/۰۷


واحد مرکزی خبر :صید بی رویه و غیر قانونی حیات آبزیان در سریلانکا را به خطر انداخته است.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی ، صیادان سریلانکایی خواستار ممانعت از صید غیر قانونی شدند زیرا بر زندگی روزمره آنها و حیات دلفین هایی که از عوامل جذب گردشگر به منطقه به شمار می آید ، تاثیر نامطلوب خواهد داشت.
مینای فرناندز ، خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی گزارش داد « دهها دلفین بر اثر صید بی رویه و غیر قانونی در سواحل سریلانکا از بین رفتند.
ماهیگیران محلی صید بی رویه و غیر مجاز را علت مرگ این گونه دریایی اعلام کردند.
سالها ماهیگران سریلانکایی از دلفین ها برای پیدا کردن محل تجمع ماهی تون استفاده می کردند. اما به تازگی شمار زیادی از گردشگران برای تماشای دلفین به سری لانکا عزیمت می کنند و در واقع تماشای دلفین به منبع درآمد خوبی برای مردم منطقه تبدیل شده است.
مردم منطقه معتقدند دولت برای حفظ و نگهداری این منبع ارزشمند باید اقدامات جدی بکار گیرددیدگاه خود را بیان کنید