توليد 14 هزارتن آبزي در کرمانشاه

توليد 14 هزارتن آبزي در کرمانشاه

توليد 14 هزارتن آبزي در کرمانشاه

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

توليد 14 هزارتن آبزي در کرمانشاه

۱۳۹۱/۱۲/۰۸

توليد 14 هزارتن آبزي در کرمانشاه
واحد مرکزی خبر :14 هزارتن ماهیان گرمابی ، سردابی و منجمد امسال در کرمانشاه تولید شده است .
مدیرکل شیلات کرمانشاه گفت : از این میزان 2 هزارو 300 تن به عراق صادر شده است .
شهبازی افزود : 419 مزرعه سردآبی و 73 مزرعه گرم آبی در کرمانشاه وجود دارد.
کرمانشاه رتبه اول تولید ماهیان گرم آبی را در میان استان های غیرساحلی و رتبه چهارم را در میان استان های غیرساحلی در تولید ماهیان سردآبی دارددیدگاه خود را بیان کنید