اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

۱۳۹۱/۱۲/۰۹

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
شبکه ایران ،مهندس زیار دبیر اطلاع رسانی این کنفرانس با بیان اینکه مقالات ارسالی به این کنفرانس از سطح کمی و کیفی بالایی برخوردار است اضافه کرد که از بین 2975 مقاله ارسالی به دبیر خانه این کنفرانس تعداد 600 مقاله پذیرفته شده که از این تعداد70 مقاله بصورت ارائه حضوری و 550 مقاله بصورت پوستر در 10 بخش مختلف به نمایش در خواهد آمد که به 10 مقاله برتر در محورهای مختلف که دارای طرحها، ایده¬ها و راهکارهای نو می¬باشند در زمینه مدیریت پایدار باشند یا فن¬آوریهای نوین را به کشور معرفی می¬کنند جوایزی اهدا خواهد شد.
وی در ادامه مهمترین اهداف این کنفرانس را فراهم سازی بستر مناسب برای انتقال دانش و تجربیات کشورهای مختلف و آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی، توجه و دقت نظر دست¬اندرکاران به ضرورت توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست، جلب توجه صاحبنظران و سیاست گذارن بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست به اهمیت استفاده از علوم و فناوریهای نوین در بهینه سازی فعالیتها و تحقق توسعه پایدار و ترویج تحقیقات بنیادی و کاربردی در کلیه بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و شناسایی ایده¬های برتر و تبدیل آنها به طرح¬های سازندهبیان نمودند.
وی اضافه کرد محورهای این کنفرانس عبارتند ازمحیط زیست و توسعه پایدار، جنگل و مرتع، آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، بیابان و بیابان زدایی، علوم شیلات و آبزیان، علوم دام و دامپزشکی،تولیدات گیاهی، پدافند غیر عامل، مدیریت سوانح غیر طبیعی، مدیریت، ترویج، اقتصاد کشاورزیدیدگاه خود را بیان کنید