زايشگاه بزرگ ماهيان خزر در خطر است

زايشگاه بزرگ ماهيان خزر در خطر است

زايشگاه بزرگ ماهيان خزر در خطر است

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

زايشگاه بزرگ ماهيان خزر در خطر است

۱۳۹۱/۱۲/۰۹

زايشگاه بزرگ ماهيان خزر در خطر است
تالاب بين‌المللي انزلي مهمترين زايشگاه جنوبي ماهيان درياي خزر بوده و از حيث زادآوري و تكثير انواع ماهيان حائز اهميت فراوان است. اين در حالي است که ورود انواع فاضلاب‌هاي صنعتي، شهري و كشاورزي که آسيب جدي به اين تالاب ارزشمند وارد مي‌کند همچنان ادامه دارد.
به گزارش مهر، اين تالاب در حاشيه جنوب غربي درياي خزر با ويژگي‌‌هاي منحصر به فرد خود در فهرست کنوانسيون رامسر قرار دارد و در حال حاضر دچار مشکلات متعددي است. اگرچه کشور ايران در محدوده مناطق خشک و نيمه‌ خشک کره زمين قرار دارد و تعداد تالاب‌هاي آن به نسبت مناطق‌ مرطوب کم است ولي به دليل تنوع شرايط اقليمي داراي‌ تالاب‌هاي گوناگون با ويژگي‌هاي متفاوتي است که در اين ميان تالاب انزلي داراي ارزش و اهميت خاصي است. عضو هيات علمي گروه محيط زيست دانشگاه گيلان در اين باره مي‌گويد: تالاب‌ انزلي به دليل شرايط اکولوژيک خاص در سطح ملي و بين‌المللي در فهرست تالاب‌هاي با ارزش بين‌المللي در پيمان ‌نامه رامسر قرار گرفته است.
تنوع زيستي تالاب انزلي منحصربه ‌فرد است
کريم ثابت رفتار افزود: تالاب‌ها از جمله مهمترين عرصه‌‌هاي زيستي در جهان‌ هستند که به دليل تنوع زيستي منحصربه‌ فرد، حجم‌ زيست توده توليدي، نقش کنترلي در سيستم‌‌هاي هيدرولوژيک، تعديل درجه حرارت، ايجاد شرايط بادپناهي، جلوگيري از سيل و طوفان، کنترل بيولوژيک امراض و بيماري ‌ها، تامين ‌کننده‌ زيستگاه حيات وحش و آبزيان، نقش ارتباطي و حمل ‌و نقل، تامين ‌کننده آب براي کشاورزي، اهميت‌‌هاي چند جانبه توريستي‌ و تفرجي، ارزش‌هاي بي شمار علمي، پژوهشي، زيبا شناختي‌ و غيره در شبکه حفاظت بين‌المللي محيط زيست و اندوختگاه‌هاي بيوسفري از جايگاه ويژه‌ اي برخوردارند. وي اظهارداشت: روند رشد و توسعه اقتصادي - اجتماعي در جامعه جهاني، کشور ايران و بويژه در استان گيلان که داراي عرصه‌‌هاي غني از نظر اکولوژيکي است منجر به تداخل اعمال خاص توسعه‌ اي‌ هماننده جاده سازي با عرصه‌‌هاي بکر و بي‌نظير زيست محيطي خواهد شد.عضو هيات علمي گروه محيط زيست دانشگاه گيلان گفت: رشد و توسعه اقتصادي - اجتماعي منطقه‌ اي اجتناب‌ ناپذير است اما توجه به اصل توسعه پايدار و درخور، حفاظت از منابع طبيعي بايد همواره مدنظر قرار گيرد.وي ادامه داد: ارزيابي آثار محيط زيستي يکي از متداول‌ ترين و مناسب ‌ترين روش‌هاي علمي براي جلوگيري از خطرات محيط زيستي با توجه به رشد و توسعه اقتصادي - اجتماعي بوده و سعي در تهيه راهکارهاي‌ عملي براي اجراي پروژه‌ها به رغم حساسيت‌هاي محيط زيستي و جلوگيري از اجراي پروژه‌‌هاي آسيب رسان دارد.
حفاظت از تالاب وظيفه‌اي فراملي است
تالاب انزلي زيستگاهي حفاظت شده و منحصر به فرد است که حفاظت از اين گنجينه ارزشمند وظيفه‌ اي فراملي است، فعاليت‌هاي صنعتي و کشاورزي طي چند دهه اخيراين تالاب زيبا را به شدت آلوده و باعث مرگ‌ و مير ساليانه هزاران تن از انواع گونه‌‌هاي آبزيان ساکن‌ آن شده است. بنابراين لزوم بهبود شرايط زيست‌ محيطي همگام با توسعه شهرنشيني نکته‌ اي است که بايد در تدوين نظام‌هاي‌ جامع شهري بدان اهميت داده شود.
نقش مهم نوار باريک ساحل شمالي کشور در اقتصاد کشاورزي و توريسم
شهرستان بندر انزلي در استان گيلان با سواحل ماسه‌ا ي و تالاب بين‌المللي آن در مقاطع‌ مختلف سال پذيراي شمار زيادي از گردشگران است، جاذبه‌‌هاي طبيعي به همراه‌ چشم‌اندازهاي بي ‌نظير و متنوع طبيعي از مهمترين عوامل جذب گردشگر در اين منطقه‌ است به طوري که گردشگران بيشتر اين شهر را با نام دريا و تالاب مي‌‌شناسند. گردشگري در ساليان اخير به يکي از پردرآمدن‌ ترين بخش‌هاي اقتصادي تبديل شده است و هر کس به نحوي سعي مي‌‌کند که از اين بازار بهره‌ اي ببرد. توسعه گردشگري امروزه مي‌‌تواند باعث ايجاد اشتغال، افزايش درآمد و در نهايت رفاه و بهبود وضعيت معيشتي مردم شود از اين رو روستاها از گذشته دور يکي از مقاصد گردشگران و محلي براي سير سفر مردم بوده است. نماينده مردم انزلي در مجلس شوراي اسلامي گفت: بندر انزلي از شهرهاي زيباي گيلان با ويژگي‌‌هاي بي نظير و نادر است. حسن خسته بند افزود: روستاهاي زيبا با چشم‌ انداز متنوع از جمله اين توانمندي‌ هاست که در ساحل، جلگه و حاشيه تالاب قرار گرفته‌ اند و اقتصاد و معيشت مردم منطقه در ارتباط مستقيم با قابليت‌‌هاي متنوع محيطي آن است. وي اظهارداشت: شناسايي قابليت‌‌هاي طبيعي و انساني اين شهرستان با توجه به توان‌ بالاي گردشگري نقش مستقيم در توسعه روستايي آن دارد. نماينده مردم انزلي در مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به شرايط اقليمي و ويژگي‌‌هاي محيطي اين شهرستان که بخش عمده آن را دريا و تالاب فرا گرفته از قابليت‌هاي توريسم پذيري بالايي برخودار است. وي افزود: تالاب‌ها يكي از مهمترين زيستگاه‌هاي طبيعي در جهان بوده و داراي ارزش‌ها و فوائد بسياري هستند و در گردش انرژي در محيط زيست نقش موثري دارند.
آسيب جدي فاضلاب‌ها به تالاب ارزشمند انزلي
خسته بند با بيان اينکه تالاب‌ها با وجودي كه از اكوسيستم‌هاي با ارزش در سطح جهان محسوب مي‌شوند همواره مورد بي توجهي انسان قرار گرفته اند، اعلام کرد: ورود انواع فاضلاب‌هاي صنعتي، شهري و كشاورزي باعث آسيب جدي به اين بوم سازگان ارزشمند مي‌شود. وي گفت: بدون شک تالاب بين‌المللي انزلي يكي از با ارزش ترين تالاب‌هاي ايران است كه مهمترين زايشگاه جنوبي ماهيان درياي خزر و بزرگترين حوضه آب شيرين در جنوب درياي خزر محسوب مي‌شود كه تحت تاثير افزايش جمعيت و صنعتي شدن شهرهاي حاشيه خود قرار گرفته و موقعيت نگران كننده اي از لحاظ ميزان منابع آلاينده پيدا کرده استدیدگاه خود را بیان کنید