صید بیش از 15 هزار تن ماهی کیلکا تا پایان بهمن ماه در مازندران

صید بیش از 15 هزار تن ماهی کیلکا تا پایان بهمن ماه در مازندران

صید بیش از 15 هزار تن ماهی کیلکا تا پایان بهمن ماه در مازندران

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

صید بیش از 15 هزار تن ماهی کیلکا تا پایان بهمن ماه در مازندران

۱۳۹۱/۱۲/۰۹

صید بیش از 15 هزار تن ماهی کیلکا تا پایان بهمن ماه در مازندران
(ایسنا)، منطقه مازندران، اظهار کرد: صیادان کیلکای استان با 44 فروند شناور صیادی موفق شدندتا پایان بهمن ماه 15 هزار و 84 تن ماهی کیلکا را صید و روانه بازار مصرف کنند.
وی ادامه داد: این میزان صید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 16 درصدی را نشان می‌دهد.
مدیرکل شیلات مازندران با بیان اینکه سرانه صید هر شناور در این مدت بیش از340 تن است، گفت: یک هزار و 855 تن از این ماهیان صید شده به مصرف انسانی رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 149 درصد افرایش داشته است‌.
حبیب نژاد ارزش اقتصادی ماهیان صید شده را 84 میلیارد ریال اعلام کرد و یادآور شد: صید ماهی کیلکا در سال جاری به دلیل تخم ریزی به مدت حدود سه ماه تعطیل بوده استدیدگاه خود را بیان کنید