صيد غيرمجاز بيش از2 هزار تن آبزي در هرمزگان

صيد غيرمجاز بيش از2 هزار تن آبزي در هرمزگان

صيد غيرمجاز بيش از2 هزار تن آبزي در هرمزگان

پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
Thursday, August 5, 2021

صيد غيرمجاز بيش از2 هزار تن آبزي در هرمزگان

//

 

بندرعباس / واحد مرکزی خبر/ اجتماعی بیش از 2 هزار تن آبزی سالانه بصورت غیرمجاز از آبهای خلیج فارس ودریای عمان در محدوده هرمزگان صید می شود. مدیرکل شیلات هرمزگان کمبود نیرو در یگانهای حفاظت اداره کل شیلات هرمزگان را علت اصلی صیدهای غیرمجاز بیان کرد گفت : ساختار یگان حفاظت این اداره کل260 نفر تدوین شده است، اما اکنون60 نیروی این یگان از صیدگاههای خلیج فارس و دریای عمان در حوزه استحفاظی اداره کل شیلات هرمزگان حفاظت می کنند. جلوگیری از هرگـونه صیـد غیر مجاز و فعالیت های صیادی بدون مجوز از وظایف یگان حفاظت شیلات است. هرمزگان با هزار و 430 کیلومتر کیلومتر بیشترین سواحل کشور را دارد . اکنون 7 پایگاه یگان حفاظت با 13 شناور در هرمزگان فعال است . سه سال است که یگان حفاظت اداره کل شیلات هرمزگان فرمانده ندارد. میرزاده نبود صدور مجوز جذب نیروی انسانی، محدود بودن اعتبارات و تامین هزینه سوخت برای شناورهای حفاظتی را از مهمترین مشکلات اداره کل شیلات هرمزگان در مبارزه با صید غیرمجاز دانست. اگرچه نیروی انتظامی ، اداره کل دامپزشکی و شهرداری بندرعباس در مبارزه با صید غیر مجاز با اداره کل شیلات هرمزگان همکاری می کنند اما صید ویرانگر میگو و ماهیان مـولد و نا بالغ در خارج از فصل صید در این استان همچنان ادامه دارد .دیدگاه خود را بیان کنید