افزایش 16 درصدی صید كیلكا نسبت به پارسال

افزایش 16 درصدی صید كیلكا نسبت به پارسال

افزایش 16 درصدی صید كیلكا نسبت به پارسال

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

افزایش 16 درصدی صید كیلكا نسبت به پارسال

۱۳۹۱/۱۲/۰۹


حبیب نژادمدیرکل شیلات استان مازندران با بیان این که صیادان کیلکای استان با44فروند شناور صیادی موفق شدند تا پیان بهمن ماه 15084 (پانزده هزار و هشتاد و چهار) تن ماهی کیلکا را صید و روانه بازار مصرف نمایند، گفت: این میزان صید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 16 درصدی را نشان می دهد.
به گزارش ایلنا از بابلسر، وی سرانه صید هر شناور دراین مدت را بیش از340 تن اعلام کرد و افزود: 1855 تن از این ماهیان صید شده به مصرف انسانی رسیده که درمقایسه بامدت مشابه سال قبل بیش از149% افرایش داشته است.
حبیب نژاد ارزش اقتصادی ماهیان صید شده را 84 میلیاردریال معادل هشت میلیارد و چهارصد میلیون تومان اعلام کرد.
لازم به یادآوری است صید ماهی کیلکا درسال جاری به دلیل تخم ریزی به مدت حدود سه ماه تعطلیل بوده استدیدگاه خود را بیان کنید