کاهش آلودگی‌های صنعتی در گوهررود کمتر از دو سال گذشته

کاهش آلودگی‌های صنعتی در گوهررود کمتر از دو سال گذشته

کاهش آلودگی‌های صنعتی در گوهررود کمتر از دو سال گذشته

سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, November 30, 2021

کاهش آلودگی‌های صنعتی در گوهررود کمتر از دو سال گذشته

۱۳۹۱/۱۲/۰۹


(ایسنا)، منطقه گیلان، با اشاره به اینکه گوهررود و زرجوب از رودخانه‌های آلوده کشور هستند که آلودگیهای آنها به تالاب انزلی و دریاچه خزر می‌ریزد، گفت: در برنامه پنجم توسعه به ظرفیت‌های قانونی محیط زیست اضافه شده است و این اضافه شدن ظرفیت‌ها کمک کرده تا با جلوگیری و اخطار به واحدهای آلاینده از آلودگی‌های محیط زیست استان کم شود.
وی افزود: ما چند اهرم نظارتی برای جلوگیری از افزایش آلودگی‌ها داریم که در قدم اول با اخطار و معرفی به امور مالیاتی استان است تا یک درصد فروش واحدها را به عوارض آلایندگی برای مسائل زیست محیطی اختصاص دهند.
وی ادامه داد: اگر واحدی تمکین نکرد و آلودگی را ادامه داد آن واحد به جریمه نقدی یا زندان و در نهایت پلمب واحدش روبرو خواهد شد.
مدیرکل حفاظت زیست گیلان خاطرنشان کرد: واحدهای صنعتی اخیرا همکاری خوبی را با محیط زیست استان داشتند و با کنترل هایی که در ورودی گوهررود و خروجی شهر صنعتی صورت می‌گیرد، آمار حاکی از آن است که آلودگی‌های صنعتی در گوهررود کمتر از دو سال گذشته است.
وی تصریح کرد: تا زمانی که فاضلاب‌های شهری همچنان روانه رودخانه‌های استان می‌شود، مشکل آلودگی‌های رودخانه‌های گیلان همچنان ادامه خواهد داشت.
در ادامه این گفت‌و‌گو حجت سعیدی، مدیرکل شیلات گیلان با بیان این مطلب که اگر ما رودخانه‌های خوبی نداشته باشیم صید خوبی در استان نخواهیم داشت، گفت: در حال حاضر برگشت تکثیر طبیعی ماهیان کم است و باید زیرساختها را برای تکثیرهای طبیعی در استان بیش از بیش داشته باشیم.
وی افزود: برگشت تکثیر طبیعی ماهیان استخوانی 7 درصد و برگشت ماهیان خاویاری 3 درصد است.
وی تصریح کرد: برای داشتن رودخانه‌های مناسب عزم ملی و عمومی لازم است و همچنین از کسانی که در حاشیه رودخانه‌ها سکونت دارند، انتظار می‌رود، پساب‌ها را به هیچ وجه در رودخانه‌ها نریزند.
سعیدی تاکید کرد: همه کمک کنند تا رودخانه‌های گیلان را به شرایط آرمانی برسانیمدیدگاه خود را بیان کنید