ماهیان گرمابی بیمه می‌شوند

ماهیان گرمابی بیمه می‌شوند

ماهیان گرمابی بیمه می‌شوند

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

ماهیان گرمابی بیمه می‌شوند

۱۳۹۱/۱۲/۱۱


(ایسنا) - منطقه‌ خوزستان، اظهار کرد: در سال زراعی گذشته حدود 20 میلیون مترمربع از استخرهای پرورش ماهیان گرمای تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفت.
وی افزود: عوامل خطر تحت پوشش شامل سیل، طوفان، زلزله، یخبندان، تغییرات ناگهانی دمای آب مانند گرم و سرد شدن، کاهش اکسیژن آب در اثر تغییرات جوی، خشکسالی و بیماری‌های می‌شوند.
مدیر گروه خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی خوزستان، اظهار کرد: از جمله ماهیانی که تحت پوشش قرار می‌گیرند چهارگونه کپور معمولی، کپور سرگنده، کپور نقره‌ای و آمور هستند. این دسته از آبزیان در گرمای آب 15 تا 40 درجه سانتیگراد پرورش پیدا می‌کنند.
معماریان اظهار کرد: از جمله مناطق فعال خوزستان در تولید ماهیان گرمابی اهواز، آبادان، خرمشهر و شوشتر هستنددیدگاه خود را بیان کنید