اعضاي اتحاديه اروپا روي ممنوعيت دور ريختن مازاد ماهيهاي صيد شده توافق کردند

اعضاي اتحاديه اروپا روي ممنوعيت دور ريختن مازاد ماهيهاي صيد شده توافق کردند

اعضاي اتحاديه اروپا روي ممنوعيت دور ريختن مازاد ماهيهاي صيد شده توافق کردند

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

اعضاي اتحاديه اروپا روي ممنوعيت دور ريختن مازاد ماهيهاي صيد شده توافق کردند

۱۳۹۱/۱۲/۱۱


واحد مرکزی خبر :وزرای کشاورزی و شیلات اتحادیه اروپا روی ممنوعیت دور ریختن ماهیهای صید شده توافق کردند.
به گزارش شبکه تلویزیونی اسکای نیوز، بر اساس مقرراتی که در بخش شیلات اروپا وجود دارد، کشتیها تا مقدار خاصی مجاز به ماهیگیری هستند به همین علت آنها بقیه صید خود را دوباره به دریا می ریزند. اما با توافق وزرای کشاورزی و شیلات اروپا قرار است دیگر این کار ممنوع شود. برآورد می شود حدود یک چهارم کل ماهی صید شده در اتحادیه اروپا دور ریخته شود. این رقم در برخی موارد به پنجاه درصد هم می رسد. بر اساس توافق حاصل شده از سال دوهزار و چهارده تا دوهزار و هفده این کار ممنوع می شود. تا کنون محدودیتهایی که برای صید وجود دارد سبب شده است تا شمار زیادی از ماهیگیران این کار را رها کنند. البته برخی از صیادان با روشهایی از جمله کوچکتر کردن اندازه تورهای ماهیگیری خود، میزان هدررفت صید خود را کمتر کرده اند. طرح ممنوعت دور ریز اضافه صید را دولت انگلیس پیشنهاد کرده بود. البته صیادان انگلیسی هنوز کاملا راضی نیستند و معتقدند که تعیین سقف برای صید کسب و کار آنها را خراب می کنددیدگاه خود را بیان کنید