130 طرح پرورش آبزیان در گلستان ارائه شد

130 طرح پرورش آبزیان در گلستان ارائه شد

130 طرح پرورش آبزیان در گلستان ارائه شد

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

130 طرح پرورش آبزیان در گلستان ارائه شد

۱۳۹۱/۱۲/۱۳

130 طرح پرورش آبزیان در گلستان ارائه شد
خبرنگار مهر، مدیرکل شیلات گلستان ظهر شنبه در جمع مدیران شیلات با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون 55 تقاضای اشتغال واصل شده است، تصریح کرد: در این مدت 130 تقاضای پرورش آبزیان، 220 تقاضای مرتبط با سوخت و تمدید پروانه صید، 90 مورد بررسی مسائل و مشکلات صید و صیادی رسیدگی شده است.

علی اکبر پاسندی افزود در این مدت 55 تقاضای کاروزی و کارآموزی و 9 مورد شکایات واصله به اداره کل شیلات گلستان رسیدگی شده استدیدگاه خود را بیان کنید