شناسایی و جداسازی نوعی انگل جدید از ماهیان گل خورک در ساحل استان هرمزگان

شناسایی و جداسازی نوعی انگل جدید از ماهیان گل خورک در ساحل استان هرمزگان

شناسایی و جداسازی نوعی انگل جدید از ماهیان گل خورک در ساحل استان هرمزگان

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

شناسایی و جداسازی نوعی انگل جدید از ماهیان گل خورک در ساحل استان هرمزگان

۱۳۹۱/۱۲/۱۳


ایسنا، ایوب سلیمانی، کارشناس ارشد رشته شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان شیلاتی از دانشگاه هرمزگان در این خصوص اظهار کرد: موضوع بررسی بوم شناسی انگل‌های خارجی و دستگاه گوارش دو گونه ماهی گل خورک (Periophthalmus waltoni and Boleophthalmus dussumieri) در آبهای ساحلی بندرعباس و خمیر از استان هرمزگان طی تحقیقات گسترده، جداسازی و شناسایی انگل جدید آکانتوسفال (Quadrigyrus persicus) برای اولین بار در سطح جهان انجام شد.
وی افزود: در این تحقیق، انگل آکانتوسفال از روده ماهی گل خورک (Boleophthalmus dussumieri) جدا شد و بعد از شناسایی اولیه در دانشگاه هرمزگان به موزه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران منتقل شد.
سلیمانی تصریح کرد: این انگل جدا شده متعلق به رده آکانتوسفال‌ها، خانواده کوادریژریده، زیر خانواده کوادریژیرینه و جنس کوادریژیروس است و جنس کوادریژیروس برای اولین بار از آبهای ایران جدا شده و خانواده کوادریژریده برای نخستین بار از ماهیان گل خورک جدا شد و گزارشی از آلودگی ماهیان گل خورک به این خانواده انگلی در دیگر نقاط جهان وجود ندارد.
وی افزود: نتیجه بررسی‌ها نشان داد انگل جدا شده، گونه جدید انگلی است که برای اولین بار در جهان جداسازی و شناسایی شده و در نهایت به افتخار نام خلیج فارس با نام علمی «Quadrigyrus persicus» در موزه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ثبت شددیدگاه خود را بیان کنید