700تن ماهی در استخرهای استان یزد تولید شد

700تن ماهی در استخرهای استان یزد تولید شد

700تن ماهی در استخرهای استان یزد تولید شد

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

700تن ماهی در استخرهای استان یزد تولید شد

۱۳۹۱/۱۲/۱۴

700تن ماهی در استخرهای استان یزد تولید شد
مبینی روز یكشنبه در حاشیه بررسی مسائل و مشكلات طرح های شیلاتی ابركوه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: كار برداشت هم اكنون از سوی 800نفر بهره بردار آغاز شده و تا اواخر امسال ادامه خواهد داشت .
وی گفت : امسال بیش از یك میلیون و 200هزار قطعه بچه ماهی گرم آبی و سرد آبی در 220 باب استخر ذخیره آب كشاورزی رهاسازی شده است .
مدیر امور شیلات و آبزیان استان یزد ادامه داد: كشاورزان علاوه بر استفاده از استخر برای ذخیره آب كشاورزی می توانند با استفاده از بكارگیری روشهای موثر بخصوص تصویه آب در پرورش ماهی سود اقتصادی مناسبی را به چرخه كشاورزی خود وارد كنند.
مبینی افزود: ماهی قزل آلا از گونه ماهیان سردآبی وگرم آبی است كه در شرایط آب و هوایی سرد و خنك كه دمای آب زیر 16درجه سانتیگراد و ماهیان گرم آبی بالای 20درجه برسد و برای پرورش درموقعه برداشت 5 نوبت در شبانه روز باید غذا داده شود.
این مسئول خاطرنشان كرد: زمینه و امكانات در استخرهای ذخیره آب كشاورزی استان یزد برای پرورش و تولید ماهیان سرد آبی وگرم آبی فراهم است .
وی اضافه كرد: در بخش تسهیلات كارگروه توسعه كشاورزی استان بیش از 80 میلیارد ریال برای پرورش و تولید ماهی اختصاص یافته است.
مدیر امور شیلات و آبزیان استان یزد تصریح كرد: برای جبران خسارتهای اختمالی بویژه تلفات ماهیان ، بیمه كشاورزی هم برای بیمه كردن استخرها آمادگی دارد و انتظار می رود كه بهره برداران و تولیدكنندگان شیلات استان از بیمه استفاده كنند.
مبینی تاكید كرد: شهرستان ابركوه بخاطر پرورش به موقع ماهی قزل آلا از گونه ماهیان گرم آبی وسردآبی رتبه دوم استان را در رهاسازی ماهی قزل آلا دارد.
مدیر امور شیلات و آبزیان استان یزد گفت: امسال یكصد هزار قطعه بچه ماهی قزل آلا در استخرهای ذخیره آب كشاورزی ابركوه رهاسازی شد كه نسبت به پارسال 10درصد افزایش دارد .
وی با بیان اینكه 150استخر ذخیره آب كشاورزی با پرداخت تسهیلات بخش كارگروه جهاد كشاورزی در ابركوه ساخته شده است، اظهار امیدواری كرد: تولید ماهی در ابركوه از 40تن 60تن برسد.
مدیر امور شیلات و آبزیان استان یزد ادامه داد: استان یزد ظرفیت های بسیار مناسبی برای پرورش آبزیان و تامین نیازهای مردم دارد كه با پرداخت تسهیلات كارگروه بخش كشاورزی برای ساخت استخر ، تولید ماهی در استان شتاب خوبی گرفته است .
مبینی گفت : تاكنون پروانه 800فقره بهره بردار و تولید كننده ماهی در سطح استان صادر شده استدیدگاه خود را بیان کنید