86 شغل جدید در قالب تعاونی صیادان سد گاوشان ایجاد می‌شود

86 شغل جدید در قالب تعاونی صیادان سد گاوشان ایجاد می‌شود

86 شغل جدید در قالب تعاونی صیادان سد گاوشان ایجاد می‌شود

سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, November 30, 2021

86 شغل جدید در قالب تعاونی صیادان سد گاوشان ایجاد می‌شود

۱۳۹۱/۱۲/۱۴

86 شغل جدید در قالب تعاونی صیادان سد گاوشان ایجاد می‌شود
(ایسنا)، منطقه کردستان، اظهار کرد: برای این افراد که در قالب یک تعاونی زمینه اشتغال آنان فراهم شده است، کلاس مدیریت صید برگزار می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت و تاثیر سد گاوشان در تغییر بافت اجتماعی و فرهنگی جمعیت انسانی روستاهای حاشیه سد گاوشان گفت: با انجام آبگیری سد گاوشان در سال‌های اخیر و به زیر آب ‌رفتن زمین‌های کشاورزی چندین روستای حاشیه سد گاوشان، در ابتدا موج بیکاری در منطقه به وجود آمد، اما خوشبختانه با اجرای طرح‌های متعدد تولیدی و عمرانی در قالب تعاونی‌های مختلف شاهد ایجاد شغل‌های پایدار و جدیدی در منطقه بودیم.
تیمور رضایی گفت: یکی از این شغل‌های جدید صیادی در دریاچه سد گاوشان است، که با تشکیل تعاونی از افراد بیکار روستاهای حاشیه سد با عنوان تعاونی صیادان سد گاوشان، زمینه اشتغال مستقیم تعداد 86 نفر در امر ماهیگیری و صیادی در دریاچه سد فراهم شده است.
وی افزود: با هدف ارتقای سطح آگاهی اعضای تعاونی صیادان سد گاوشان به مدت 4 روز تعداد 35 صیاد و ماهیگیر در مرکز خدمات کشاورزی دهستان سورسور دوره آموزش مهارتی مدیریت صید را فرا می‌گیرند و در طول دوره مذکور با مبانی تئوری و عملی صید آبزیان در منابع آبی آشنا می‌شوند.
تعاونی صیادان سد گاوشان یکی از سایت‌های الگویی جامع تولیدی اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران در سال جاری معرفی شده است که در حال حاضر تعداد 86 نفر عضو فعال دارددیدگاه خود را بیان کنید