پيش بيني برداشت بيش از200 تن ماهي قزل آلا در سيستان و بلوچستان

پيش بيني برداشت بيش از200 تن ماهي قزل آلا در سيستان و بلوچستان

پيش بيني برداشت بيش از200 تن ماهي قزل آلا در سيستان و بلوچستان

یک‌شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰
Sunday, October 17, 2021

پيش بيني برداشت بيش از200 تن ماهي قزل آلا در سيستان و بلوچستان

۱۳۹۱/۱۲/۱۴


واحد مرکزی خبر :131هزار و 415 قطعه بچه ماهی سردآبی (قزل آلا ) از نیمه نخست آبان در90 باب استخر دو منظوره سیستان و بلوچستان رهاسازی شده است .
مدیرکل شیلا ت سیستان پیش بینی کرد بیش از200 تن ماهی تا پایان اسفند از این استخرها برداشت و به بازار مصرف عرضه شود .
آقای خمر میانگین برداشت هر استخر را حدود350کیلوگرم ماهی قزل آلا اعلام کرد و افزود: تا دو سال قبل ماهی قزل آلای مورد نیاز استان از استانهای شمالی کشور تأمین می شدکه با احداث استخرهای پرورش ماهی گرم آبی و سردآبی در مجاورت چاهکهای کشاورزی این نوع ماهی در استان پرورش می یابد .
مدیر کل شیلات سیستان با اشاره به اینکه نیمی از ماهیهای گرم آبی صید شده از مخازن آبی به خارج از استان ارسال می شود گفت : با احداث این استخرها برای270 نفر به طور مستقیم شغل ایجاد شده استدیدگاه خود را بیان کنید