ماهی قرمز را از مراکز مجاز و مطمئن خریداری کنید

ماهی قرمز را از مراکز مجاز و مطمئن خریداری کنید

ماهی قرمز را از مراکز مجاز و مطمئن خریداری کنید

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

ماهی قرمز را از مراکز مجاز و مطمئن خریداری کنید

۱۳۹۱/۱۲/۱۵

ماهی قرمز را از مراکز مجاز و مطمئن خریداری کنید
باشگاه خبرنگاران سنندج ، میرزایی از رها کردن ماهیان قرمز در منابع آبی خود شود و بهترین راه، معدوم و زیر خاک کردن این ماهی های قرمز است.
وی افزود: به دلیل اینکه ماهی های قرمز به سرعت تکثیر می شوند لذا اگر در منابع آبی استان رهاسازی شوند رقیب غذایی دیگر آبزیان که ارزش اقتصادی بالایی دارند، خواهند شد.
میرزایی با بیان اینکه بیماری مشترک بین انسان و آبزیان وجود دارد، گفت: وجود لکه های روی پوست ماهیان، حالت پنبه مانند پوست، پولک های ریخته شده همگی نشان از بیماری ماهیان دارد لذا باید مردم از جاهای مطمئن اقدام به خرید کنند.
مدیر امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی کردستان برضدعفونی هر دوماه یک بار تنک های ماهی تاکید و گفت: تنگ های ماهی را با 30 گرم نمک در یک لیتر آب به خوبی می توان ضدعفونی کرددیدگاه خود را بیان کنید