تولید 2.5 میلیون قطعه ماهی زینتی در مازندران

تولید 2.5 میلیون قطعه ماهی زینتی در مازندران

تولید 2.5 میلیون قطعه ماهی زینتی در مازندران

سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
Tuesday, October 19, 2021

تولید 2.5 میلیون قطعه ماهی زینتی در مازندران

۱۳۹۱/۱۲/۱۶

تولید 2.5 میلیون قطعه ماهی زینتی در مازندران
(ایسنا)، منطقه مازندران، اظهار کرد: امروزه زندگی آپارتمانی و صنعتی شدن و توسعه شهرنشینی، دسترسی مردم به طبیعت را محدود کرده است در حالی که نقش مواهب طبیعی در بهبود زندگی و ایجاد آرامش روانی برکسی پوشیده نیست.
وی ادامه داد: به منظور اینکه به طریقی بتوان محدودیت‌های ایجاد شده را جبران کرد، تلاش بر آن است تا بتوان مواهب طبیعی از جمله ماهیان زینتی(آکواریومی)را به منازل وارد کرد.
مدیرکل شیلات مازندران تصریح کرد: حاصل فعالیت‌های شیلاتی در زمینه ماهیان زینتی بیش از 40 مزرعه پرورش ماهیان زینتی به ظرفیت تولید حدود 2.5 میلیون قطعه به ارزش اقتصادی 30میلیارد ریال و اشتغالزایی 85 نفر مستقیم دراستان بوده است.
حبیب‌نژاد با اشاره به اینکه در برنامه ریزی‌های انجام شده توسعه پرورش ماهیان زینتی در دستور کار قرار دارد، گفت: تلاش بر این است در پایان برنامه پنجم توسعه تولید ماهیان زینتی در مازندران به 5 میلیون قطعه برسد و برای 170 نفر غیر مستقیم فرصت شغلی ایجاد شوددیدگاه خود را بیان کنید