بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری عامل مهم توسعه اقتصادی

بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری عامل مهم توسعه اقتصادی

بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری عامل مهم توسعه اقتصادی

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری عامل مهم توسعه اقتصادی

۱۳۹۱/۱۲/۱۶

بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری عامل مهم توسعه اقتصادی
باشگاه خبرنگاران گیلان، رئیس موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر گفت: بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری نقش مهمی در توسعه آبزی پروری، اقتصاد بخش شیلات و حفظ این گونه ارزشمند دارد.
محمود بهمنی با بیان اینکه صید بی‎رویه، تخریب محیط زیست آبزیان، احداث سد در مسیر مهاجرت ماهیان، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و ورود آلودگی های نفتی و صنعتی به دریا باعث کاهش ذخایر آبزیان شده است افزود: شش گونه ماهی خاویاری در دریای خزر زیست می كننددیدگاه خود را بیان کنید