صيد هزارو400تن ماهي استخواني درگيلان

صيد هزارو400تن ماهي استخواني درگيلان

صيد هزارو400تن ماهي استخواني درگيلان

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

صيد هزارو400تن ماهي استخواني درگيلان

۱۳۹۱/۱۲/۱۷

صيد هزارو400تن ماهي استخواني درگيلان
واحد مرکزی خبر:صیادان گیلانی با صیدهزارو400تن ماهی استخوانی ازدریای خزر140میلیارد ریال درآمد کسب کردند .
4هزارو 50 صیادعضو 53 تعاونی صید پره این درآمد را ازابتدای فصل صید ماهیان استخوانی تاکنون کسب کرده اند .
صید ماهیان استخوانی 20مهرآغاز شد.
محمد محبوب معاون صید وبنادرماهیگیری شیلات گیلان گفت : 669تن از ماهیان استخوانی صیدشده درگیلان ازگونه سفید،617تن کفال وبقیه ازگونه های سوف، سس، ماش، شاکولی و کپور است .
بررسی هانشان می دهد صید قاچاق وبی رویه تعداد زیادتعاونی هاوکاهش ذخایرماهیان استخوانی ومشکلات بیمه ای صیادان ازمهمترین مشکلات صیدو صیادی گیلان است .
صید ماهیان استخوانی دریای خزر تا اواخر فروردین ادامه دارددیدگاه خود را بیان کنید