ساخت ماهی روباتیک دارای حس طبیعی

ساخت ماهی روباتیک دارای حس طبیعی

ساخت ماهی روباتیک دارای حس طبیعی

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

ساخت ماهی روباتیک دارای حس طبیعی

۱۳۹۱/۱۲/۱۹


خبرگزاری مهر، این محققان به مدت 14 سال بر روی ساخت یک روبات زیر آبی کارا بر پایه اصول زیستی کار کرده اند.پ
اکنون این دانش پژوهان می گویند ماهی روباتی ساخته اند که با کمک حسگرهای خطی جانبی کنترل می شود که می تواند عضو حسگر موجود در طبیعت را تقلید کند.
در ماهی های زنده - و اکنون در این نسخه از روبات- حسگرهای خطی جانبی "چشم انداز" جریانی را ایجاد می کنند که به آنها در یافتن جهت خود کمک کرده و ماهی می تواند حرکات خود را جهت یابی و کنترل کند.
مارجا کروسما از دانشگاه فناوری تالین در استونی گفت: تا کنون جریان آب در بحث روباتیک یک عامل اختلال تلقی می شد که روبات ها را از مسیر طراحی شده شان دور می کند.
وی افزود: نشان داده ایم که جریان آب در واقع یک منبع اطلاعات است که می توان از آن برای کنترل بهتر روبات استفاده کرد.
این محققان می گویند: یک ماهی روباتیک دارای حسگرهای خطی جانبی می تواند با یافتن مناطقی در جریان آب که انرژی مطلوب دارند، در مصرف انرژی صرفه جویی کند.
این ماهی روباتیک صرفه جویی انرژی را در جاهایی انجام می دهد که جریان آب ضعیف تر است. همچنین تعامل با پیچش هایی در جریان آب، به حرکت رو به جلوی روبات کمک می کند.
این امر مانند حرکت خودروی پشت سر یک کامیون است تا با کاهش اصطکاک باد در مصرف سوخت صرفه جویی کنددیدگاه خود را بیان کنید