تالابي كه زباله‌دان شده است

تالابي كه زباله‌دان شده است

تالابي كه زباله‌دان شده است

شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
Saturday, July 24, 2021

تالابي كه زباله‌دان شده است

//

 

جام جم آنلاين: تالاب‌ها بهترين زيستگاه براي زندگي و تامين غذاي پرندگان، ماهي‌ها و آبزياني هستند كه حيات آنها وابسته به وجود چنين مناطقي است بنابراين هر صدمه‌اي كه به تالاب وارد مي‌شود به طور مستقيم بر حيات‌وحش اين اكوسيستم تاثير مي‌گذارد و سبب نابودي آن مي‌شود و با از ميان رفتن اين موجودات چرخه اكولوژيكي و حتي زندگي خود بشر دچار مشكل مي‌شود.
مهم‌ترين عامل تخريب اين اكوسيستم زيبا، دست ويرانگر بشر است كه به انحاي مختلف مقدمات تهديد و تخريب آن را فراهم مي‌كند.
آلودگي‌هاي صنعتي، كشاورزي، فاضلاب‌هاي شهري و ريختن زباله،‌ صيد و شكار، استخراج نمك و مواد معدني و پرورش آبزيان در اين ناحيه، استفاده بي‌رويه از آب‌هاي زيرزميني نواحي مجاور تالاب‌ها، سدسازي‌هاي غيركارشناسي شده و كنترل آب رودخانه‌ها و... همه و همه از عمده عوامل تخريب اين اكوسيستم‌ها هستند كه متاسفانه هر كدام به نوعي تالاب‌هاي ايران را تهديد و تخريب مي‌كنند.
شرق تالاب كمجان در استان فارس به عنوان اولين تالاب بين‌المللي ايران، اين روزها به محلي براي دفن زباله‌هاي شهرهاي اطراف تالاب تبديل شده كه اين امر نگراني دوستداران محيط زيست را به همراه داشته است.
اين تالاب بين‌المللي كه در اولين كنوانسيون بين‌المللي تالاب‌ها در رامسر ثبت و به تاييد رسيد، در مسير كوچ پرندگان مهاجر قرار دارد و يك درصد از پرندگان خاورميانه را در خود جاي مي‌دهد و در سال جاري بيش از 100 گونه پرنده آبزي، كنارآبزي، مهاجر، بومي و نيمه‌مهاجر در حوزه اين تالاب شناسايي شده است.
در كناره‌هاي تالاب، آ‌هو، گراز، كفتار و گونه‌هايي از گربه‌هاي وحشي بزرگ جثه و كوچك مانند روباه و توره نيز به‌وفور مشاهده مي‌شود.
همچنين در اين تالاب گونه‌هاي متنوعي از گياهان تالابي و مردابي از جمله ني، لوئي، شوره و درمنه وجود دارد كه در بعضي نقاط ارتفاع آنها به 6 تا 8 متر مي‌رسد.
البته اگرچه طي 3 سال گذشته حدود يك پنجم از 5000 هكتار اين تالاب كه به خشكي گراييده بود، توسط بوميان دوباره احيا شد، اما متاسفانه در حال حاضر در شرق تالاب محلي براي دفن زباله تعيين شده است كه اين امر باعث به خطر افتادن حيات تالاب مي‌شود چرا كه آلوده كردن تالاب در نهايت منجر به نابودي حيات زيستمندان تالاب مي‌شود.
از سويي ديگر چون مردم از آب تالاب استفاده مي‌كنند، شيرابه زباله‌ها به سمت تالاب كمجان سرازير شده و پس از مخلوط شدن با آب تالاب باعث آلودگي آب و غيرقابل استفاده شدن آن مي‌شود.
اين در حالي است كه در هيچ كشور ديگري مرسوم نيست كه در نزديكي‌هاي چشمه، تالاب و هر گونه منابع آبي، محلي براي دفن زباله انتخاب شود زيرا اين امر مشكلات زيادي را براي منابع آبي به همراه خواهد آورد.
به گفته يكي از فعالان محيط ‌زيست تالاب كمجان، به دليل وجود آثار تاريخي در انتهاي كوه رحمت كه در نزديكي‌هاي تالاب كمجان است،‌ انجام هرگونه حفاري ممنوع است؛ اما طي مدت اخير مجوز خاكبرداري توسط ارگاني در اين محدوده گرفته شده و زباله در اين محل دفن مي‌شود.
سيروس زارع با بيان اين‌كه محل دفن زباله به تالاب متصل مي‌شود به مهر گفت: اين محل كه هم اكنون به محلي براي دفن زباله تبديل شده محلي براي توليدمثل برخي از گونه‌هاي پرندگان از جمله آنغوت است و اگر مردم دفن زباله را مشاهده كنند به طور حتم جلوي اين كار را مي‌گيرند؛ اما در حال حاضر نيمه‌شب و دور از چشم مردم اقدام به دفن زباله مي‌شود.
به گفته اين فعال محيط‌زيست، در حال حاضر شيرابه‌هاي زباله‌ها به سمت تالاب كمجان سرازير شده كه اين امر باعث مخلوط شدن شيرابه‌ها با آب تالاب و آلودگي آن شده و حيات آبزيان را به خطر انداخته و باعث تلف شدن ماهيان و عدم زادآوري آبزيان خواهد شد

 دیدگاه خود را بیان کنید