مرگ‌ومير ماهيان درپي ورود فاضلاب به درياي خزر*

مرگ‌ومير ماهيان درپي ورود فاضلاب به درياي خزر*

مرگ‌ومير ماهيان درپي ورود فاضلاب به درياي خزر*

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
Saturday, September 19, 2020

مرگ‌ومير ماهيان درپي ورود فاضلاب به درياي خزر*

//

 

تا وقتي معيار سيستم ورودي پساب نداريم؛همين است
پديده كشند قرمز با ورود فاضلاب ارتباط مستقيم دارد
معاون صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران تصريح كرد: تازماني كه سيستم‌هاي ورودي فاضلاب و پساب‌هاي شهري فاقد معيار و استاندارد هستند بامرگ و مير آبزيان و آلودگي محيط زيست و بيماري جانوران دريايي مواجه خواهيم بود.
علي اصغر مجاهدي در گفت‌وگو با خبرنگار شيلاتخبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت:‌ مشكلات و آسيب‌هاي ناشي از ورودفاضلاب‌هاي صنعتي و شهري به دريا و رودخانه بسيار زياد است و اگر كنترل نشود، باپديده‌هاي دريايي و آلودگي‌ در دريا مواجه هستيم كه اين امر بايد توسط همهسازمان‌هاي مرتبط كه با دريا سر و كار دارند، ساماندهي شود.
مجاهدي اعلام كرد: بر اساس نتايج تحقيقات انجامشده ‌پديده كشند قرمز و بيماري جلبك‌ها در جنوب كشور ارتباط نزديكي با مناطقي داردكه فاضلاب‌هاي شهري‌شان به دريا مي‌ريزد.
معاون سازمان شيلات ايران گفت: براساس پيگيري‌هايصورت گرفته، مقرر شده در استانداري‌هاي استان‌هاي جنوبي كشور بودجه استاني برايساماندهي فاضلاب‌ها قبل از ورود به دريا اختصاص دهند اما تا زماني كه سيستم وروديپساب‌ها صنعتي و شهري فاقد معيار باشد مشكلات مرگ و مير آبزيان و پديده‌هاي درياييرخ مي‌دهد.
وي با بيان اينكه سيستم دفع فاضلاب‌هاي شهري بايداز طريق استانداري‌ها مديريت شود، گفت: بايد مسوولان مربوطه پاسخ دهند كه در اينزمينه چه اقدامي انجام داده‌اند.
مجاهدي درباره مرگ و مير پنج ميليون قطعه بچه ماهيسفيد در اثر ورود فاضلاب و پساب‌هاي شهري به درياي خزر، گفت: اين موضوع براي مديريتمناسب‌تر به سازمان‌هاي مربوطه منعكس شده است.
معاون شيلات ايران افزود: رودخانه‌هاي حاشيه دريايخزر محل تخم‌ريزي ماهيان درياچه خزر هستند اما در طول مسير فاضلاب‌هاي مسكوني واردآن مي‌شود كه بستر رودخانه را براي تجديد نسل آبزيان به مخاطره مي‌اندازد.
گفتني است؛ هيچ کدام از 16 شهرستان گيلان، سامانهدفع فاضلاب ندارند و انواع فاضلاب‌هاي خانگي، صنعتي و کشاورزي آنها راهي رودخانه‌هامي‌شود و حيات موجودات زنده از جمله ماهياني را که براي تخم‌ريزي به رودخانه‌ها کوچمي‌کنند، به خطر مي‌اندازد.
به‌طوري‌كه سالانه 150 ميليون مترمکعب انواعفاضلاب‌هاي شهري و صنعتي وارد رودخانه‌هاي اين استان و در نهايت وارد درياي خزرمي‌شوند که مرگ و مير ماهيان و نيز اختلال در فرآيند زادآوري طبيعي آنها را در پيدارد


دیدگاه خود را بیان کنید