تولید 1480 تن انواع ماهیان گرمابی در زنجان

تولید 1480 تن انواع ماهیان گرمابی در زنجان

تولید 1480 تن انواع ماهیان گرمابی در زنجان

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

تولید 1480 تن انواع ماهیان گرمابی در زنجان

۱۳۹۱/۱۲/۲۳

تولید 1480 تن انواع ماهیان گرمابی در زنجان
مهر: محمود صیاد بورانی ، با بیان اینکه در سال 91 در32 سد خاکی به مساحت حدود هزار و 300 هکتار بیش از هزار و 80 تن انواع ماهیان زینتی تولید شده است افزود: در این راستا 150 نفر به طور مستقیم در این بخش اشتغال داشتند
وی اظهار داشت: تولید این ماهیان 9 میلیارد ریال در آمد برای استان به همراه داشت .
مدیر امور شلات و آبزیان استان زنجان گفت: ماهیان گرمابی پرورشی شامل انواع کپور، ماهیان (ماهی کپور علفخوار،کپور سرگنده،کپور نقره ای و کپور معمولی ) است که در فصول گرم سال و در آبی با دامی متوسط 28 درجه سانتیگراد رشد مناسبی می یابند و با عنایت بر اینکه رژیم غذایی گیاهخواری دارند به دلیل قیمت تمام شده پایین تر از توجیه اقتصادی مناسبی برای آبزی پروری برخودارند .
صیاد بورانی افزود:در زنجان هر ساله از ابتدای اسفند ماه سدهای خاکی استان از طریق مزایده در اختیار علاقمندان و واجدین شدایط قرار گرفته که علاوه بر تدوام اشتغالزا بودن این منابع ،تولید آبزیان به عنوان پروتئین با ارزش خوراکی ، غنی سازی آب سدها با فضولات ماهی و هدایت آنها به اراضی کشاورزی پایین دست با هدف کاهش استفاده از کودهای شیمیایی و افزایش صادرات به استانهای همجوار و کشور عراق مد نظر قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: از ابتدای اسفندماه سال جاری رها سازی بچه ماهی گرمابی در این منابع آغاز شده و تا اواسط فروردین ماه ادامه خواهد یافتدیدگاه خود را بیان کنید