رهاسازي ماهيان در 32 سد خاکي زنجان

رهاسازي ماهيان در 32 سد خاکي زنجان

رهاسازي ماهيان در 32 سد خاکي زنجان

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

رهاسازي ماهيان در 32 سد خاکي زنجان

۱۳۹۱/۱۲/۲۳


واحدمرکزی خبر :رها سازی بچه ماهیان گرمابی در 32 سد خاکی استان زنجان آغاز شد.
سدهای خاکی استان با هزار و 300هکتار مساحت ، ظرفیت تولید هزار و 500 تن مـاهی دارد و برای
150نفراشتغال مستقیم ایجاد می کند.
مدیر شیلات و آبزیان استان گفت : اسفند هر سال ، سدهای خاکی استان از طریق مزایده ، بـه پرورش دهندگان ماهی واگذارمی شود.
اشتغالزایی پایدار ، تـولید پروتئین خوراکی و غنی سازی آب سدها برای بهره برداری کشاورزی، از مزایای پرورش ماهی در سدهای خاکی است.
بورانی افزود: کپور علفخوار ، سرگنده ، نقره ای و معمولی ازانواع ماهیان گرمابی است که دراستان زنجان تولید می شود.
امسال دراستان زنجان 13 میلیون قطعه ماهی تولید شده که بیش از 500 تن آن به کشور عراق و 2 هزار تن آن به تهران و 6 استان همجوار زنجان صادر شده استدیدگاه خود را بیان کنید