آغاز صید ماهیان گرمابی از استخرهای کشاورزی علی آبادکتول

آغاز صید ماهیان گرمابی از استخرهای کشاورزی علی آبادکتول

آغاز صید ماهیان گرمابی از استخرهای کشاورزی علی آبادکتول

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

آغاز صید ماهیان گرمابی از استخرهای کشاورزی علی آبادکتول

۱۳۹۱/۱۲/۲۴

آغاز صید ماهیان گرمابی از استخرهای کشاورزی علی آبادکتول
مدیرکل شیلات گلستان در حاشیه آغاز این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سطح استان 390 واحد پرورش ماهی گرمابی در سطح 40 هکتار از مزارع فعال هستد.
علی اکبر پاسندی گفت: استان گلستان قطب کشاورزی و ما معتقدیم پرورش ماهیان بخصوص گرمابی همزمان با کار و فعالیت کشاورزی نه تنها تاثر منفی بر کشاورزی ندارد، بلکه تاثیرات مثبتی نیز به همراه خواهد داشت.

وی عنوان کرد: اکثر کشاورزانی که دارای استخرهای خاکی با وسعت زیر هکتار را قبلا احداث کرده اند می توانند به پرروش ماهی بپردازند و با هماهنگی مدیران شهرستانها به کار آموزش و ترویج پرداخته ایم.

پاسندی بیان داشت: به لطف خدا از هر هکتار 15 تن ماهی برداشت می شود و در این استخرهای دو منظوره کشاورزی، ماهیهای از قبیل کپور، آمور، فیتوفاک و ... قابل پرورش استدیدگاه خود را بیان کنید