افزایش 18 درصدی تولید ماهیان زینتی در خراسان جنوبی

افزایش 18 درصدی تولید ماهیان زینتی در خراسان جنوبی

افزایش 18 درصدی تولید ماهیان زینتی در خراسان جنوبی

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

افزایش 18 درصدی تولید ماهیان زینتی در خراسان جنوبی

۱۳۹۱/۱۲/۲۵


باشگاه خبرنگاران بيرجند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: امسال تولید این گونه ماهی ها به 730 هزار قطعه می رسد.
پارسال 617 هزار قطعه ماهی زینتی در خراسان جنوبی تولید شده است.
هادربادی افزود: میزان گوشت تولیدی از پروش آبزیان در 11 ماه امسال 700 تن بوده که پیش بینی می شود تا پایان امسال 50 تن افزایش یابد.
به منظور ترویج فرهنگ تولید آبزیان در سطح استان و افزایش تولید با استفاده از مکانیزاسیون در مزارع پرورش ماهی تا کنون بیش از 30 طرح الگویی اجرا شده است.
پارسال 930 هزار قطعه بچه ماهی سردابی و گرم آبی در مزارع پرورشی، استخرهای دومنظور و آب بندانهای سطح استان رها سازی شده است.
وی تولید پروتئین سالم و مرغوب ، ایجاد اشتغال و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی از طریق کاهش مصرف کودهای شیمیایی در مزارع کشاورزی را از جمله اهداف پرورش آبزیان عنوان کرد.
امسال 250 هزار قطعه بچه ماهی گرم آبی بصورت یارانه ای در منابع آبی و استخرهای دو منظوره رها سازی شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اجرای طرحهای پایلوت ماهی قزال آلا در شهرستانها و اجرای صید نمایشی به به منظور آشنایی کشاورزان با نحوه پرورش آبزیان و ترویج فعالیتهای آبزی پروری در روستاها ، برگزاری دوره های ترویجی و بازدیدهای داخل و خارج استان برای پرورش دهندگان و کشاورزان ، چاپ بروشورهای ترویجی و تکثیر و پرورش آبزیان از جمله اقدامات این سازمان در زمینه پرورش آبزیان اعلام کرد.
استان خراسان جنوبی علیرغم کمبود آب و کم شدن منابع آبی و خشکسالیهای متعدد در حال حاضر رتبه 14 تولید ماهیان گرم آبی در کشور را به خود اختصاص داده استدیدگاه خود را بیان کنید