پيش بيني توليد 3 تن خاويار پرورشي

پيش بيني توليد 3 تن خاويار پرورشي

پيش بيني توليد 3 تن خاويار پرورشي

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
Friday, October 22, 2021

پيش بيني توليد 3 تن خاويار پرورشي

۱۳۹۱/۱۲/۲۶


در سال جاري يك تن خاويار پرورشي مرغوب و با كيفيت بالا توليد و استحصال شده كه بيش از 50 درصد آن به كشورهاي اروپايي و ساير كشورهاي جهان صادر شده است.
به گفته وي، براي نخستين بار سال گذشته حدود 100 كيلوگرم خاويار پرورشي توليد و استحصال شد.
رازقي تصريح كرد: هم اكنون توليد خاويار پرورشي در كشور از شرايط خوبي برخوردار است و امسال با استقبال خوب سرمايه گذاران در اين بخش مواجه شديم.
وي درباره ذخاير دريايي ماهيان خاوياري گفت: احياء و بازسازي ماهيان خاوياري در درياي خزر در اولويت برنامه هاي سازمان شيلات ايران قرار دارد، به طوري كه امسال بيش از 5 ميليون قطعه بچه ماهي خاوياري با وزن بالا كه ماندگاري بيشتري دارند، در درياي خزر رهاسازي شده است.
به گفته ي رييس سازمان شيلات ايران،در بحث بازسازي ذخاير دريايي، سال گذشته نيز پنج ميليون قطعه بچه ماهي به درياي خزر رهاسازي شده بود.
معاون وزير جهاد كشاورزي تاكيد كرد: طبق آخرين آمار سازمان تحقيقات شيلات ، ميزان بازسازي و احياي ذخاير ماهيان خاوياري در درياي خزر حدود 7.8 درصد بوده است كه روند مثبتي را نشان مي دهد.
اين مقام مسوول گفت: با ايجاد ممنوعيت صيد تجاري ماهيان خاوياري از سوي سران پنج كشور از سال 2010، علاوه بر بازسازي ذخاير دريايي، پرورش ماهيان خاوياري نيز در اولويت برنامه هاي سازمان شيلات ايران قرار گرفت ، به طوري كه تاكنون در اين زمينه از روند خوبي نيز برخوردار بوده ايمدیدگاه خود را بیان کنید