افزایش 47 برابری تولید آبزیان پرورشی در استان مرکزی

افزایش 47 برابری تولید آبزیان پرورشی در استان مرکزی

افزایش 47 برابری تولید آبزیان پرورشی در استان مرکزی

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
Friday, December 3, 2021

افزایش 47 برابری تولید آبزیان پرورشی در استان مرکزی

۱۳۹۱/۱۲/۲۷

افزایش 47 برابری تولید آبزیان پرورشی در استان مرکزی
باشگاه خبرنگاران اراک افزود: استان مرکزی هم اکنون در زمینه های مختلف آبزی پروری مثل تولید و صادرات ماهیان زینتی، تولید بچه ماهی قزل آلا و پرورش ماهی خاویاری علیرغم کمبود منابع آبی در استان و اثرات سوء خشکسالی رشد و رتبه مناسبی را در کشور به خود اختصاص داده است بطوریکه در حال حاضر 10 درصد از تولید ماهیان زینتی ، 85 درصد از صادرات ماهیان زینتی به خارج از کشور 5/8 درصد از تولید بچه ماهی قزل آلا و 5/6 درصد تولید ماهیان خاویاری پرورشی کشور متعلق به استان مرکزی است.
وی در ادامه با اشاره به پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان آبزی پروری در سالجاری افزود: پیش بینی می شود با ساخت واحدهای آبزی پروری جدید 350 تن ماهی قزل آلا ،350 هزار قطعه ماهی زینتی و 30 تن ماهی خاویاری با اشتغالزایی 70 نفر بصورت مستقیم به ظرفیت تولید آبزیان پرورشی استان افزوده شوددیدگاه خود را بیان کنید