سبزوار رتبه دوم خراسان رضوی در تولید گوشت ماهی را دارد

سبزوار رتبه دوم خراسان رضوی در تولید گوشت ماهی را دارد

سبزوار رتبه دوم خراسان رضوی در تولید گوشت ماهی را دارد

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
Friday, December 3, 2021

سبزوار رتبه دوم خراسان رضوی در تولید گوشت ماهی را دارد

۱۳۹۱/۱۲/۲۸

سبزوار رتبه دوم خراسان رضوی در تولید گوشت ماهی را دارد
باشگاه خبرنگاران مشهد حمید کیانی در حاشیه کارگاه ارزیابی مشارکتی (PRA) در سبزوار طی گفت و گو با خبرنگاران افزود: در سبزوار 60 پرورش دهنده ماهی گرمابی و سردآبی دارای پروانه فعالیت هستند.
وی گفت: کارگاه مزبور در راستای تاسیس شرکت تعاونی تولید کشاورزی آبزی پروران برگزار شده و موجب شد اطلاعات و نقطه نظرات تولیدکنندگان جمع بندی و مورد استفاده قرار گیرد.
کیانی افزود: تشکیل شرکت تعاونی، علاوه بر تجمیع سرمایه، ایجاد اشتغال و درآمد، امکانات مناسبی برای توسعه پرورش آبزیان در این شهرستان فراهم می آورددیدگاه خود را بیان کنید