خطر نابودی آبزیان پرورشی در کشورهای در حال توسعه

خطر نابودی آبزیان پرورشی در کشورهای در حال توسعه

خطر نابودی آبزیان پرورشی در کشورهای در حال توسعه

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

خطر نابودی آبزیان پرورشی در کشورهای در حال توسعه

۱۳۹۲/۰۱/۰۱


(ایسنا)، این کارشناسان تاکید کردند که بیماریهای مرتبط با دام، سلامت آبزیان پرورشی را که یکی از منابع اصلی تغذیه جمعیت رو به رشد انسانها در جهان هستند به خطر انداخته است.
در واقع شیوع بیماریهای آبزیان و سخت پوستان بطور فزاینده‌ای برای پرورش آبزیان در کشورهای استوایی مشکل آفرین شده است چرا که بسیاری از این کشورها متکی به این تولیدات غذایی جهت تامین پروتئین مورد نیاز خود هستند. به همین دلیل سازمان ملل در جست و جوی سیاست های زیرساختی بهتر برای مقابله با این بیماری ها در کشورهای در حال توسعه است.
نتایج این مطالعه که از سوی تامی لیونگ استاد، انگل‌شناسی و زیست شناسی تکاملی دانشگاه نیوانگلند استرالیا در نشریه اکولوژی کاربردی منتشر شده، نخستین تحلیل الگوی جهانی از شیوع بیماری‌های آبزیان است.
نتایج این مطالعات نشان می‌دهد تلفات ناشی از بیماری های آبزیان در نواحی استوایی بسیار بیشتر از نواحی معتدل است و این امر به تدریج و در بلندمدت سبب نابودی کامل جمعیت آبزیان در مناطق استوایی خواهد شد.
بنا بر اعلام سازمان ملل متحد، پرورش آبزیان یکی از زودبازده ترین بخشهای صنایع غذایی در جهان است که 90 درصد تولیدات حاصل از آن از کشورهای در حال توسعه تامین می‌شود.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت اینترنتی ای ان ان، لیونگ تاکید کرد: از آنجا که پرورش آبزیان روشی مفید برای تولیدات غذایی و دستیابی به امنیت غذایی در این کشورها است لذا اطمینان از حفاظت آبزیان در برابر بیماریها بیش از پیش حائز اهمیت استدیدگاه خود را بیان کنید