دستگاه هوا دهی آبزیان برای پرورش میگو و ماهی

دستگاه هوا دهی آبزیان برای پرورش میگو و ماهی

دستگاه هوا دهی آبزیان برای پرورش میگو و ماهی

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

دستگاه هوا دهی آبزیان برای پرورش میگو و ماهی

۱۳۹۲/۰۱/۰۳


نوایی مخترع در گفتگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران گفت: دستگاه هوا دهی آبزیان جهت پرورش میگو و ماهی در مناطق جنوبی کشور بیشتر کاربرد دارد.
وی با بیان اینکه این دستگاه روی آب قرار می گیرند گفت: در مناطق جنوبی از دستگاه الکترو موتور هوادهی ایتالیایی استفاده می کردند که نه تنها از لحاظ اقتصادی با صرفه نبوده بلکه این دستگاه به علت شور بودن بیش از حد آب دریا رسوب می کرد.
وی افزود: هزینه این دستگاه ایتالیایی که زیر آب قرار گرفته ، مبلغ 25 میلیون تومان بوده است.
به گفته این مخترع دستگاه هوا دهی آبزیان بر روی آب قرار می‌گیرد و هزینه اقتصادی پایينی را داراستدیدگاه خود را بیان کنید