فاضلابهاي صنعتي، سرعت آبزيان را افزايش داده است

فاضلابهاي صنعتي، سرعت آبزيان را افزايش داده است

فاضلابهاي صنعتي، سرعت آبزيان را افزايش داده است

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

فاضلابهاي صنعتي، سرعت آبزيان را افزايش داده است

۱۳۹۲/۰۱/۰۵


نیک نیوز: آژانس خبري دامپزشکان ايران زمين اعلام کرد طي سالهاي اخير مصرف و دفع انواع داروهاي آرام بخش با افزايش قابل توجهي بخصوص به داخل فاضلابها همراه بوده است.
اين براي نخستين بار است که دانشمندان به بررسي اثرات باقي مانده هاي دارويي فوق در آبزيان مي پردازند .
بر اساس نتايج به دست آمده در اين مطالعه، باقي مانده هاي دارويي موجود در محيط زيست آبزيان سبب افزايش سرعت حرکت آنها و اشتهاي اين موجودات به صورت بي رويه شده است. موردي که به طور حتم چرخه هاي عادي اکوسيستمهاي آبزيان را تحت تاثير جدي قرار خواهد داد.
راه حل پيشنهادي گروه تحقيقاتي که بر روي اين پروژه کار مي کنند، استفاده از سيستمهاي تصفيه مناسب، قبل از ورود آب فاضلاب به اکوسيستمهاي آبزيان است.
نتايج کامل اين مطالعه در مجله Science قابل دسترس استدیدگاه خود را بیان کنید