تهدیدی جدی بر ادامه حیات کوسه‌ها

تهدیدی جدی بر ادامه حیات کوسه‌ها

تهدیدی جدی بر ادامه حیات کوسه‌ها

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

تهدیدی جدی بر ادامه حیات کوسه‌ها

۱۳۹۲/۰۱/۱۵


زیست نیوز، نتایج مطالعه دانشمندان دانشگاه ایالتی میشیگان در ارتباط با بررسی پوشش خبری زندگی کوسه‌ها به ارائه تصویری منفی و ترسناک در رسانه‌های جهان اشاره دارد. بر همین اساس، مقالات خبری در آمریکا و استرالیا بیشتر بر گزارش‌های منفی از کوسه‌ها و حملات آنها به انسان متمرکز بوده و تلاش‌هایی که در راستای حفاظت از این آبزیان انجام می گیرد و نقش آنها در زیست‌بوم دریایی بسیار کمتر پوشش داده می شوند.
به گفته "مردیت گور"، استادیار شیلات و حیات وحش در دانشگاه ایالتی میشیگان، تسلط اخبار منفی بر کل پوشش خبری رسانه‌ها، تغییر توجهات از موضوعات کلیدی مانند کاهش جهانی جمعیت کوسه‌ها و بسیاری گونه‌های در معرض خطر انقراض به خبرهایی کم اهمیت را در پی داشته است.
"گور" یکی از اعضای تیم پژوهشی این دانشگاه به رهبری "برت موتر" بوده و مهمترین ویژگی مطالعه اخیر را تداوم اعلام خطرناک بودن کوسه‌ها در پوشش خبری رسانه‌های بین المللی عنوان کرده است. این مساله و بازتاب آن در اجتماع، حفاظت از کوسه‌ها را چالش برانگیز کرده است.
بنابر مطالعه اخیر، بیش از 52 درصد از پوشش خبری جهانی بر حملات کوسه به انسان متمرکز بوده و در 60 درصد از خبرها تصویری منفی از این حیوانات ارائه شده است. در مقابل، پوشش خبری موضوعات مرتبط با حفاظت از کوسه‌ها نزدیک 10 درصد و تمرکز بر زیست شناسی و بوم شناسی این آبزیان تنها 7 درصد بوده که اختلاف چشمگیری را با خبرهای منفی نشان می دهند.
حقیقت جالب توجه دیگر افرادی هستند که در خبرها از آنها نقل قول شده است. در نقل قول‌ها یا اظهار نظرهای گروه‌های حفاظت از محیط زیست نیز اثرات منفی کوسه‌ها بزرگنمایی شده که نشان می دهد آنها یا پیگیر موضوعات حفاظت از کوسه‌ها در رسانه‌ها نیستند و یا به میزان کافی در تهیه سر خط خبرها نقش ندارند.
این مساله بقای کوسه‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. آنها با تهدیدات مختلفی مانند ماهیگیری بیش از حد (شکار کوسه‌ها برای استفاده از باله آنها)، آلودگی، از میان رفتن زیستگاه‌ها و تغییرات آب و هوایی مواجه هستند. آسیب پذیری کوسه‌ها با توجه به آهنگ کند رشد، سن بالای رسیدن به بلوغ، دوره بارداری طولانی و نرخ تولید مثل پایین، بیش از پیش افزایش یافته است. از این رو، ایجاد توازن در پوشش خبری و توجه هرچه بیشتر به حفاظت از کوسه‌ها امری ضروری محسوب می شوددیدگاه خود را بیان کنید