توليد يك ميليون تن آبزي پرورشي دردستور كار شيلات ايران است

توليد يك ميليون تن آبزي پرورشي دردستور كار شيلات ايران است

توليد يك ميليون تن آبزي پرورشي دردستور كار شيلات ايران است

جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
Friday, September 18, 2020

توليد يك ميليون تن آبزي پرورشي دردستور كار شيلات ايران است

//

 

بوشهر- معاون وزير جهاد كشاورزي ورييس سازمان شيلات ايران گفت:در برنامه پنجم توسعه پيشنهاد توليد سالانه يك ميليون و 700 هزار تن آبزي مطرح شده است كه يك ميليون تن آن از طريق آبزي پروري محقق خواهد شد

'غلامرضا رازقي' روز جمعه درحاشيه بازديد از اسكله بندر ديّر در گفت وگو با ايرنا،توليد كنوني آبريان از طريق دريا و پرورش در كشور را سالانه 663 هزار تن اعلام كرد.
وي افزود: در اين زمينه پرورش ماهي در قفس كه اكنون در استانهاي شمالي آغاز شده، به عنوان يك قابليت مهم كه در دريا انجام مي شود، در دستور كار است.
وي اضافه كرد: دولت نيز در اين زمينه براي كمك به صيادان آمادگي دارد و اميدواريم با اين حمايت بتوانيم در جهت آبزي پروري و افزايش ذخائر تلاش خوبي داشته باشيم.
رازقي اظهار داشت:همچنين در تلاشيم تا ميزان توليد گونه هايي مانند فانوس ماهي و ماهي يال اسبي را كه قابليت صادراتي زيادي دارند علاوه بر صيد در دريا، به سه برابر برسانيم.
وي بيان كرد: برنامه شيلات براي حفظ ذخاير و جلوگيري از صيد بي رويه در دريا درسالجاري برخورد شديد با كساني است كه قصد صيد بي رويه دارند و از راه تخلف به دريا آسيب مي رسانند .
رييس شيلات ايران گفت: براي جبران كاهش آبزيان در دريا، جديت كامل وجود دارد و بايد نظارت حفاظتي جدي تر شود تا شاهد صيد بي رويه نباشيم و در اين زمينه دولت عزم جدي بر موضوع حفاظت از دريا و بالابردن عملكرد دارد.
وي با اشاره به نگراني صيادان از 'صيد ترال' افزود: بايد نگراني جامعه صيادي را جدي بگيريم و يكي از موارد مهم در برنامه شيلات موضوع حفاظت از درياست.
رازقي اضافه كرد: در اين ارتباط برنامه ريزي صورت گرفته تا راه فناوري مشكل صيد ترال حل شود زيرا اكنون نظام برخورد با متخلف تغيير كرده است و با علم آوري جديد و سيستم ماهواره اي براي كنترل تمام شناورها و مناطق درياها بتوانيم برنامه جدي براي برخورد با متخلفان در دريا داشته باشيم.
وي در باره ميزان صيد ميگو در سالجاري در استان بوشهرگفت: صيد ميگو در استان بوشهر نسبت به سال گذشته 5/1درصد افزايش داشته كه از اين ميزان بالاي 80 درصد صيد ميگو از نوع ببري بوده كه با قيمت مناسب به فروش رفته و رضايت صيادان را بدنبال داشته استدیدگاه خود را بیان کنید