افزايش 3 ميليارد متر مکعبي ذخاير آب سدهاي خوزستان

افزايش 3 ميليارد متر مکعبي ذخاير آب سدهاي خوزستان

افزايش 3 ميليارد متر مکعبي ذخاير آب سدهاي خوزستان

سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
Tuesday, October 19, 2021

افزايش 3 ميليارد متر مکعبي ذخاير آب سدهاي خوزستان

۱۳۹۲/۰۱/۲۱


واحد مرکزی خبر:حجم ذخایر آب پشت سدهای خوزستان 3 میلیارد مترمکعب در سال آبی جاری در مقایسه با سال آبی گذشته افزایش یافته است.
معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان امروز گفت : از ابتدای سال آبی ( اول مهر 91) تا کنون ذخایر آب پشت سدهای دز ، شهید عباسپور ، مسجد سلیمان ، کارون سه و چهار و کرخه به 11 میلیارد و 136میلیون متر مکعب رسید که این رقم در مدت مشابه سال آبی گذشته 8 میلیارد و 415 میلیون مترمکعب بوده است.
دهکردی افزود : آب پشت سد دز با بیشترین حجم افزایش آب به 2 میلیارد و 316متر مکعب رسید.
وی گفت : در سال آبی جاری حوضه آبریز کارون ، میزان بارش بین 94 تا 119درصد سال های نرمال بوده است بدین معنی که در اهواز با 175میلی متر کمترین بارش و ایذه با 530 میلی متر بیشترین بارش را داشته اند.
دهکردی میزان بارش در حوضه آبریز سد دز را بین 64تا 11درصد میزان سال های نرمال عنوان کرد و افزود : در این حوضه کمترین بارش مربوط به هفت تپه با 236 میلی متر و بیشترین بارش در سپید دشت با 586 میلی متر بود و ذخیره کنونی آب پشت سد کرخه نیز به یک میلیارد و 841 میلیون متر مکعب رسیده است در حالی که این رقم در مدت مشابه پارسال یک میلیارد و 20 میلیون مترمکعب بوده است.
میزان بارش ها در خوزستان 28 درصد بیش از میزان پیش بینی و 76 درصد سال های نرمال بوده است.
خوزستان با تولید سالانه 14 و 2 میلیون تن محصولات زراعی ، باغی ، دامی و شیلات 13 درصد تولیدات بخش کشاورزی و زیرمجموعه آن را در کشور به خود اختصاص داده استدیدگاه خود را بیان کنید