توليدات شيلاتي استان مازندران از مرز 85 هزار تن گذشت

توليدات شيلاتي استان مازندران از مرز 85 هزار تن گذشت

توليدات شيلاتي استان مازندران از مرز 85 هزار تن گذشت

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

توليدات شيلاتي استان مازندران از مرز 85 هزار تن گذشت

۱۳۹۲/۰۱/۲۲


پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور ؛ سيد علي اكبر طاهايي، استاندار مازندران در مراسم برداشت اولين دوره ماهيان پرورشي قزل آلا از قفس دريايي، گفت: از ظرفيت هاي والاي استان آبزي پروري ست كه درياي مازندران يك ذخيره ارزش مند در اين راستا محسوب مي شود.

طاهايي با اشاره به اين كه پرورش قزل آلا در قفس دريايي براي نخستين بار در كشور صورت مي پذيرد، خاطرنشان ساخت: اين فرصت از سوي رسانه ها به ويژه رسانه ي ملي معرفي شود، تا موجبات شكوفايي اين فعاليت در گستره درياي مازندران فراهم آيد.

استاندار با بيان اين كه بايد در زمينه صيانت از سلامت دريا اهتمام بايسته صورت گيرد، افزود: بازتواني دريا در راستاي حفاظت از ذخاير شيلاتي در برنامه ي دستگاه هاي ذي ربط قرار گيرد.

طاهايي گفت: مجموعه ي توليدات شيلاتي استان در سال 91 از مرز 85 هزار تن گذشت و از اين ميان، بيش از 63 هزار تن ماهي پرورشي بوده است.

وي ادامه داد: مازندران توليد حدود 20 درصد آبزيان كشور را به خود اختصاص داده كه مقام نخست را در اين زمينه داراست.

استاندار با اشاره به اين كه دولت برنامه هايي را به منظور حمايت از فعاليت هاي آبزي پروري در دست اقدام دارد، بيان داشت: تاكنون حدود 45 ميليارد تومان تسهيلات در اختيار واحدهاي آبزي پروري قرار گرفته استدیدگاه خود را بیان کنید