پرداخت 75 میلیارد ریال غرامت به بخش دام و طیور و آبزیان کردستان

پرداخت 75 میلیارد ریال غرامت به بخش دام و طیور و آبزیان کردستان

پرداخت 75 میلیارد ریال غرامت به بخش دام و طیور و آبزیان کردستان

سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, November 30, 2021

پرداخت 75 میلیارد ریال غرامت به بخش دام و طیور و آبزیان کردستان

۱۳۹۲/۰۱/۲۲


ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شعب بانک کشاورزي در سال 91 با پرداخت بيش از 43 هزار فقره تسهيلات و تزريق بيش از سه هزار ميليارد ريال به طرح هاي صنعتي و توليدي کشاورزي استان حمايت هاي مهمي را برای ايجاد و تثبيت فرصت هاي شغلي انجام داده است و توانسته با تحقق 100 درصدي برنامه کاري از تمام ظرفيت هاي شعب براي توسعه و رونق بخش کشاورزي استفاده کند.
وی افزود: کشاورزان در جريان توليد محصولات کشاورزي با خطرات فراواني مواجه اند و براي جبران خسارت ناشي از اين خطرها به کمک هاي دولت نيازمندند و در اين راستا صندوق بيمه کشاورزي بازوي پرتواني براي تثبيت محصولات کشاورزي و درآمد کشاورزان است.

مدير شعب بانک کشاورزي کردستان ادامه داد: بيمه کشاورزي در استان با توجه به افزايش تقاضاي بيمه پذيري حاکي از تاثير مثبت نحوه نگرش کشاورزان نسبت به مخاطرات و در کاهش سطح ريسک پذيري بوده است و از تاثيرات بيمه در توسعه را مي توان ايجاد امنيت براي کشاورزان کردستاني دانست و نقش ديگر بيمه محصولات کشاورزي در استان افزايش سرمايه گذاري در بخش کشاورزي است.

ویسی یادآور شد: عامل ريسک موجب عدم اطمينان در سرمايه گذاري در بخش کشاورزي و تخصيص بهينه سرمايه ها در بخش هاي مختلف اقتصادي مي شود و از اين لحاظ بيمه محصولات کشاورزي با افزايش ضريب اطمينان در استان روند توسعه سرمايه گذاري هاي جديد را فراهم آورده است.

وی بیان کرد: عملکرد بيمه محصولات کشاورزي در سال زراعي 91-90 با عنايت به آمار و مقايسه سال هاي گذشته از رشد چشمگيري برخوردار بوده است و هم اکنون در اين استان تعداد 48 محصول تحت پوشش بيمه محصولات قرار دارند.

مدير شعب بانک کشاورزي کردستان گفت: بر اين اساس در سال زراعي 91-90 با تعداد 91 هزار و 65 نفر بهره بردار مبلغ حق بيمه دريافتي 59 ميليارد ريال بوده است که 285 ميليارد ريال غرامت در راستاي کمک به خسارت ديدگان و رفع بخشي از زيان وارده پرداخت شده است.

ویسی افزود: نسبت غرامت پرداختي به حق بيمه دريافتي پنج است، يعني در واقع پنج برابر حق بيمه دريافتي به کشاورزان غرامت پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: در زير بخش زراعت 174 ميليارد ريال، باغات 36 ميليارد ريال و دام و طيور و آبزيان 75 ميليارد ريال غرامت پرداخت شده است که نسبت به سال زراعي 90-89 با تعداد 82 هزار و 563 نفر بهره بردار و ميزان غرامت پرداختي 258 ميليارد ريال 11 درصد رشد داشته است.

مدير شعب بانک کشاورزي کردستان ادامه داد: در راستاي توسعه بخش کشاورزي اشتغال زايي براي فارغ التحصيلان کشاورزي و بهره گيري مطلوب در بخش خصوصي و در راستای تحقق اهداف کمي و کيفي صندوق بيمه کشاورزي و ارائه خدمات مطلوب و به موقع به بيمه گذاران صندوق بيمه کشاورزي در استان کردستان اقدام به برگزاري آزمون از فارغ التحصيلان کشاورزي در مرحله صدور بيمه نامه و ارزيابي خسارت و به کارگيري 311 نفر کارگزار کرده استدیدگاه خود را بیان کنید