نگرانی دانشمندان از افزايش سطح آب درياها

نگرانی دانشمندان از افزايش سطح آب درياها

نگرانی دانشمندان از افزايش سطح آب درياها

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

نگرانی دانشمندان از افزايش سطح آب درياها

۱۳۹۲/۰۱/۲۴


واحد مرکزی خبر :نتایج تحقیقات دانشمندان طی یکصد سال گذشته نشان داد پنجاه درصد افزایش سطح آب دریاها ناشی از ذوب شدن یخچالهای قطبی است .
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر ، لاورنس مک گینتی خبرنگار شبکه تلویزیونی آی تی وی نروژ گزارش داد « افزایش سرعت ذوب شدن یخچالهای قطبی ، نگرانی دانشمندان را افزایش داده است و دانشمندان برای اطلاع از تحولات درون یخچالها تدابیر جدیدی بکار گرفته اند.
آنها قصد دارند دوربینی را از طریق سوراخی که با استفاده از آب داغ ایجاد می کنند ، به اعماق یخهای قطب بفرستند تا بتوانند میزان افزایش سطح آب دریاها را پیش بینی کنند. داگ بین ، استاد دانشگاه اظهار داشت « تردید های زیادی درباره میزان افزایش سطح آب دریا در چندین سال آینده وجود دارد. گمانه زنی ها حاکی از آن است که امکان دارد سطح آب دریاها تا یک متر افزایش یابد. یخچال قطبی تنها چیزی است که میتواند سطح آب دریا را تا این میزان افزایش دهد.
تصاویری که طی سالها با دوربین به ثبت رسیده است نشان می دهد برخی یخچالها از سمت راست به سوی چپ حرکت کردند. این تصاویر نشان می دهد ، یخچالهای قطبی در کل باعث افزایش آب در اقیانوسها می شوند.
با افزایش دمای قطب شمال ، درحال حاضر پنجاه درصد افزایش سطح آب دریاها از یخ شدن یخچالها ناشی می شود.
تحقیقات جدید نشان داد تا پایان قرن حاضر ، ممکن است یک پنجم یخچالهای قطب شمال ناپدید شوند.
تحقیقات همچنین نشان داد میزان افزایش سطح دریاها سریعتر از چیزی است که تاکنون تصور می شد به طوری که این میزان نسبت به گذشته شصت درصد افزایش داشته است. تا پایان قرن ممکن است سطح افزایش آب دریاها به یک متر برسدکه در این صورت ، عواقب وخیمی برای کشورهایی مانند انگلیس در بر خواهد داشت.
دیوید وگان ، کارشناس مسائل منطقه ای گفت « موانع رودخانه تایمز لندن به گونه ای طراحی شده است که بتواند در صورت وقوع طوفان ، هر هزار یا دوهزار سال از شهر محافظت کند. یعنی در این مدت فقط یک بار ممکن است آب از موانع عبور کند. اما در صورتیکه سطح آب دریاها پنجاه سانتیمتر افزایش یابد ،
این میزان از هزار سال به صد سال کاهش می یابد.
این درحالی است که دانشمندان پیش بینی کردند میزان افزایش سطح آب دو برابر این مقدار است یعنی ممکن است هر ده سال ، یک بار آب از موانع رودخانه تایمز عبورکند. برای جلوگیری از وقوع سیل امکان تجهیز موانع ورود آب وجود دارد و به همین علت ، برآورد دقیق میزان افزایش سطح آب از اهمیت زیادی برخوردار است.
این درحالی است که دانشمندان دقیقا نمی دانند با گرم شدن قطب شمال ، چه تغییراتی در یخچالها و کوههای یخی روی می دهد. یک دهه قبل ، دانشمندان برآورد کردند با ذوب شدن یخها ، سطح آب دریاها تا پایان قرن حاضر نیم متر افزایش می یابد اما اکنون شاید این مقدار از نیم متر به یک متر افزایش یابددیدگاه خود را بیان کنید