واگذاری توزیع نهاده‌های پرورش ماهی به بخش خصوصی

واگذاری توزیع نهاده‌های پرورش ماهی به بخش خصوصی

واگذاری توزیع نهاده‌های پرورش ماهی به بخش خصوصی

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

واگذاری توزیع نهاده‌های پرورش ماهی به بخش خصوصی

۱۳۹۲/۰۱/۲۴


(ایسنا)، اظهار کرد: در سال‌های گذشته بزرگترین مشکل پرورش دهندگان ماهی مسئله نهاده‌ها و عدم توزیع مناسب و به موقع آن‌ها بود که باعث کاهش تولید می‌شد اما با واگذاری مسوولیت توزیع نهاده‌ها می‌توان انتظار افزایش تولید را در سال جاری داشت.
وی افزود: برای پرورش ماهیان سردآبی در هر سال به 45 هزار تن کود ازته و فسفاته نیاز داریم که 28 هزار تن کود ازته در هفته گذشته از عسلویه تحویل گرفته شد و مابقی آن نیز ( کود فسفاته) با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی در حال تامین است.
مدیرعامل اتحادیه پرورش‌دهندگان ماهیان گرم‌آبی گفت: در حال حاضر نهاده‌های تحویل گرفته شده در اختیار اتحادیه بوده و امیدواریم با تامین کود فسفاته نیز بتوانیم نهاده مورد نیاز پرورش دهندگان را به موقع در اختیار آن‌ها قرار داده تا با شرایط آب و هوایی مطلوبی که از زمستان سال گذشته وجود داشته است به افزایش تولید امیدوار باشیمدیدگاه خود را بیان کنید