اقیانوس‌ها و زباله‌دانی

اقیانوس‌ها و زباله‌دانی

اقیانوس‌ها و زباله‌دانی

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

اقیانوس‌ها و زباله‌دانی

۱۳۹۲/۰۱/۲۴


واحد مرکزی خبر :در هر ثانیه بیش از دویست کیلوگرم زباله پلاستیکی وارد اقیانوس ها می شود.
به گزارش شبکه پنج تلویزیون فرانسه، کنفرانس بین المللی دریاها در حالی در پاریس آغاز به کار کرده است که حفاظت از اقیانوس ها به یک ضرورت تبدیل شده است.
شیشه، زباله های فلزی، منسوجات و به ویژه پلاستیک از جمله زباله هایی هستند که به وفور در سواحل یافت می شوند. در هر ثانیه دویست و شش کیلوگرم زباله پلاستیکی به اقیانوس ها ریخته می شود.
این زباله های پلاستیکی بر اثر وزش باد و یا با جریان آب در نهایت وارد آب اقیانوس ها می شوند. به این ترتیب شمال اقیانوس آرام به زباله دانی که شش برابر بزرگتر از مساحت فرانسه است تبدیل شده است.


دانشمندان اشیایی مانند مسواک، فندک، توپ گلف را در شکم مرغابی دریایی یافته اند.
فرانسوا شارتیه مسئول کمپین حفاظت از اقیانوس های صلح سبز می گوید حیوانات بزرگتر حیوانات کوچکتر را می خورند و این آلودگی هایی که هیچ گاه از بین نخواهد رفت در بدن آنها ذخیره می شود. زمانی هم که ما این حیوانات را می خوریم در نهایت این ترکیبات سمی وارد بدن ما می شود.
حیوانات قادر نیستند میان غذا و این زباله تمایزی قائل شوند. سالانه یک میلیون پرنده دریایی و صدهزار لاک پشت دریایی بر اثر خوردن این زباله ها جان خود را از دست می دهند.
از دیدگاه نهادهایی که با آلودگی های دریا مبارزه می کنند دست کم مصرف کیسه های پلاستیکی باید محدود و یا حتی کنار گذاشته شوددیدگاه خود را بیان کنید