راه اندازي تحصيل تکميلي رشته تکثیر و پرورش آبزیان در دانشگاه شهرکرد

راه اندازي تحصيل تکميلي رشته تکثیر و پرورش آبزیان در دانشگاه شهرکرد

راه اندازي تحصيل تکميلي رشته تکثیر و پرورش آبزیان در دانشگاه شهرکرد

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

راه اندازي تحصيل تکميلي رشته تکثیر و پرورش آبزیان در دانشگاه شهرکرد

۱۳۹۲/۰۱/۲۵


واحد مرکزی خبر :هفت رشته جدید در تحصیلات تکمیلی در دانشگاه شهرکرد راه اندازی شد.
رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: این رشته ها شامل باستان شناسی ،زمین شناسی پترولوژی، تکنولوژی بذر،زیست فناوری گرایش میکروبی، تکثیر و پرورش آبزیان ،بوم شناسی و بیابان زدایی است
اسدی افزود:‌این دانشگاه از ترم مهر و بهمن در این رشته ها دانشجو می پذیرد.
وی گفت : دانشگاه شهرکرد شش هزار دانشجو در 30 رشته در مقطع کارشناسی و 30 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا دارددیدگاه خود را بیان کنید