استان مرکزی در جمع تولید کنندگان خاویار کشور

استان مرکزی در جمع تولید کنندگان خاویار کشور

استان مرکزی در جمع تولید کنندگان خاویار کشور

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

استان مرکزی در جمع تولید کنندگان خاویار کشور

۱۳۹۲/۰۱/۲۷


مدیر شیلات استان مرکزی در گفتگو با خبرگار باشگاه خبرنگاران اراک گفت: در این واحد 15 هزار قطعه فیل ماهی که از انواع برتر ماهیان خاویاری است رهاسازی شده و تا سال 94 امکان استحصال خاویار در این واحد بوجود می آید.
دوره برداشت ماهیان خاویاری گوشتی 4 سال و استحصال خاویار 9 تا 11 سال است.
اکبری گفت از سال هشتاد و شش 1200 قطعه بچه ماهی خاویاری در این مزرعه پرورش رهاسازی شده و از سال 91 مجوز لازم برای تولید خاویاری صادر گردیده است .
دریای خزر تا پیش از سال هشتاد و شش 93 درصد ذخایر خاویار جهان را در اختیار داشت که بدلیل صید غیرمجاز تغییر زیستگاهها و انتشار آلودگی در خزر نسل این ماهیان ارزشمند رو به انقراض رفت و در سال 89 برداشت و صید خاویار تا 5 سال به تصویب سوان کشورهای حاشیه دریای خزر رسید با منع صید خاویاری تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری در مزارع پرورشی که از سال 86 آغاز شده بود در کشور رونق گرفت و در حال حاضر 32 مزرعه پرورشی و دو واحد تکثیر در کشور فعال است و در سال گذشته 312 کیلو گوشت و یک تن خاویار در این مزارع تولید شده است.
مدیر شیلات استان گفت استان مرکزی با تولید 21 تن گوشت ماهی خاویاری سهم شش و نیم درصدی در تولید این محصول داشته است نیاز کم به آب حساس نبودن در برابر کاهش اکسیژن آب نیاز کمتر به خوراک نسبت به سایر آبزیان از جمله مزایای پرورش خاویار نسبت به سایر آبزیان است.
قیمت هر کیلو گوشت این ماهیان خاویاری بین 30 تا 40 هزار تومان و هر کیلو خاویار بسته به کیفیت بین 3 تا 8 میلیون تومان است.
اکبری مدیر شیلات استان گفت مجوز لازم و ساخت و ساز مزرعه پرورشی با ظرفیت 30 تن در تفرش صادر شده و پیش بینی می شود تا سه ماه آینده 30 هزار بچه ماهی خاویاری در این مزرعه رها سازی شود.
فیل ماهی، تاس ماهی و اوزون برون از جمله گونه های خاویاری است که در مزارع پرورشی تکثیر و نگهداری می شود.
ایران در سال 1370 با صادرات 225 تن خاویاری نخستین تولید کننده این محصول ارزشمند در دنیا بود و با کاهش ماهیان خاویاری خزر این میزان به حدود 10 تن در سال 85 و درحال حاضر چین با تولید و صادرات 4 تن خاویار که در مزارع پرورشی تولید می کند نخستین صادر کننده دنیا استدیدگاه خود را بیان کنید